อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564

Reflection note

Reflection note เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยให้อาจารย์ได้รับรู้ว่าศิษย์ได้เรียนรู้ตามที่คาดหวังสักเพียงใด การใช้เครื่องมือนี้ให้ได้ผล จำเป็นที่ศิษย์จะต้องเข้าใจว่าตนถูกคาดหวังอะไรจากการใช้เครื่องมือนี้ สำหรับคนไทยที่ระบบการศึกษาไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการเขียนเรียงความ การแสดงตัวอย่าง พุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น.

 
Reflection note ที่เหมาะสมเป็นทางเลือกหนึ่งในการช่วยให้ศิษย์เข้าใจความคาดหวังนั้น อย่างไรก็ตาม ครูต้องเชื่อว่าศิษย์มีเกียรติและศักดิ์ศรีมากพอที่จะไม่คัดลอกจากตัวอย่าง ประสบการณ์ตรงของผมยืนยันซ้ำๆว่าความเชื่ออย่างนั้นมั่นคงเสมอมา ดังตัวอย่าง บางตอนของ Reflection note ต่อไปนี้ที่ศิษย์ผู้นี้เพียรปรับปรุงดีขึ้นมากจากเดิม (มีเพียงคำดัชนี อ่านแล้วคล้ายการพูดจาห้วนๆ) เมื่อได้เห็นแบบอย่างที่ดี
 
ตอนผมเรียน lecture นั้นผมค่อนข้างไม่เข้าใจว่าการทำ QI(quality improvement...แนวคิดพัฒนาคุณภาพทางอุตสาหกรรม) จะสามารถส่งผลต่อการดูแลทางการแพทย์ได้อย่างไร คิดว่าแพทย์แต่ละคนทำตามหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วพอ ผู้ป่วยที่ผมไปเยี่ยมบ้าน อายุเพียง 38 ปีได้รับบาดเจ็บทางสมองจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์กลายเป็นผู้ติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ซึ่งเป็นเคสที่ผมคิดว่าน่าจะพบบ่อยในประเทศไทย
 


ผู้ป่วยติดเตียงเช่นนี้ควรมีทีมเยี่ยมบ้าน ให้การดูแลระยะยาวเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนเช่น แผลกดทับ และให้กำลังใจกับญาติผู้ดูแลผู้ป่วย ผมก็รู้สึกเศร้าและเสียดายแทนครอบครัวนี้ คนในวัย 38 ปีควรจะ เป็นเสาหลักของครอบครัว แต่สภาพที่เห็นกลับเป็นตรงกันข้าม การประสบเหตุครั้งเดียวทำให้ครอบครัวนี้สูญเสียโอกาสในหลาย ๆ ด้าน
 
หลังจากที่ผมได้พูดคุย ซักประวัติกับญาติผู้ดูแล ทำให้ได้ทราบถึงการดูแลผู้ป่วยมีความยากลำบากท้อแท้ อย่างไรก็ตาม ครอบครัวนี้มีความสามารถมากพอที่จะ ดูแลผู้ป่วย ซึ่งดูได้จากผู้ป่วยรายนี้ ไม่มีแผลกดทับเลย แม้จะผู้ป่วยติดเตียงมา หลายเดือนแล้ว ทำให้เห็นถึงความสำคัญของการให้ความรู้เรื่องการป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยติดเตียง ที่ต้องเตรียมทีมผู้ดูแลผู้ป่วยตั้งแต่ยังอยู่ที่รพ.รวมถึงมีทีมเยี่ยมบ้านมาติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง
 


เมื่อมีการส่งต่อการดูแลผู้ป่วยระหว่างรพ. จะต้องมีระบบส่งต่อที่ถึงพร้อมด้วยข้อมูล แผนการรักษา ความร่วมมือระหว่างทีมต่างๆทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลระยะยาวหรือการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
 
ในผู้ป่วยรายนี้ ผมและเพื่อนๆได้สืบค้นขั้นตอนการดูแลต่อเนื่องจากปลายทางย้อนไปหาต้นทางจนพบว่า ทีมแพทย์เฉพาะทางอาจลืมบางประเด็นที่จำเป็นต่อการส่งต่อให้ทีมสุขภาพที่สถานีอนามัยทำให้พวกเขาไม่ทราบความต้องการของผู้ป่วยครบถ้วน ซึ่งการสืบค้นด้วยการตั้งคำถาม”ทำไม” ซ้ำๆจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง (5 why’s) ทำให้พบว่า จุดบอดสำคัญประการหนึ่งคือ แบบฟอร์มส่งต่อข้อมูลและแผนการรักษาไม่เอื้ออำนวยให้แชร์รายละเอียดได้ครบถ้วน
 


ในระบบการศึกษาของอังกฤษ ผู้เขียนได้ยินจากผู้ปกครองท่านหนึ่งว่า ครูประถม ให้ความสำคัญกับการเขียนรายงานคล้าย reflection note เกี่ยวกับศิษย์แต่ละคนโดยละเอียด เพื่อให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้และมีบทบาทพัฒนาบุตรหลานร่วมกับครู ผมเชื่อว่าการผลิตและคัดเลือกครูที่มีคุณภาพเป็นขั้นตอนแรกๆสำหรับฉากทัศน์เช่นนั้น นอกเหนือจากการสนับสนุนปัจจัยจำเป็นเพื่อให้ครูได้ทำหน้าที่ได้ดี เช่น การสะท้อนกลับวิธีจัดกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียนโดยครูอาวุโสผู้เฝ้าสังเกตกระบวนการสอน อย่างใกล้ชิด เป็นต้น.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 120