อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564

ทต.นครหลวงลงนามให้บริษัทเอกชนผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย

นายภานุ แย้มศรี ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาให้สิทธิเอกชนดำเนินโครงการบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยและผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยของเทศบาลนครหลวง พุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.55 น.


ที่หอประชุม อบจ.พระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาให้สิทธิเอกชนดำเนินโครงการบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยและผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยของเทศบาลนครหลวง โดยมี นายบุญส่ง กลิ่นสวาทหอม นายกเทศบาลนครหลวง ผู้บริหาร บริษัท พาโนว่า จำกัด และตัวแทนองค์กรปกครองท้องถิ่น จาก 8 อำเภอ ร่วมลงนาม

นายภานุ กล่าวว่า จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น 1 ใน 6 จังหวัดที่ประสบปัญหาวิกฤติเรื่องขยะ มีบ่อขยะที่สร้างผลกระทบกับประชาชนมาโดยตลอด เช่น ไฟไหม้บ่อขยะ ปัญหาน้ำเสียจากบ่อขยะ กระทรวงมหาดไทยได้เล็งเห็นความสำคัญของการกำจัดขยะและให้เป็นวาระแห่งชาติในการดำเนินการกำจัดขยะ ได้มอบหมายให้ จ.พระนครศรีอยุธยา และเทศบาลตำบลนครหลวง แก้ไขปัญหาดังกล่าว จนกระทั่งได้มีพิธีลงนามสัญญาร่วมทุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย ซึ่งใช้เวลานานหลายปีจึงจะมาถึงวันนี้นี้ได้ เพราะต้องสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ การให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินการในการกำจัดขยะเป็นหลักประกัน เรื่องของกำจัดขยะที่ยังยืนถาวรเป็นระบบ แต่การแก้ไขปัญหาจะต้องเริ่มที่ต้นทางด้วยคือขยะจากบ้านเรือน จากชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง มีการคัดแยกขยะ ที่สามารถนำกลับมาทำประโยชน์ มารีไซเคิล สร้างรายได้ให้ชาวบ้านให้ชุมชน ส่วนขยะที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้จึงนำไปสู่โรงงานกำจัดขยะผลิตพลังงานไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นการกำจัดงบประมาณของทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนายบุญส่ง กล่าวว่า สิ่งที่จะได้รับจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย คือการส่งเสริมให้อำเภอนครหลวงและพื้นที่ใกล้เคียง มีระบบการกำจัดขยะโดยใช้ระบบกระบวนการกำจัดขยะที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่มีการจัดการขยะที่เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมแก้ไขปัญหาขยะล้นเมือง รวมถึงสร้างรูปแบบการดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยที่รักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน

ทางด้านตัวแทนของบริษัท พาโนว่า จำกัด กล่าวว่า ทางบริษัทขอให้คำมั่นสัญญา จะดำเนินการตั้งแต่การก่อสร้างโรงงาน และหลังการก่อสร้าง ให้ส่งผลกระทบกับประชาชนให้น้อยที่สุดแต่เกิดผลประโยชน์กับชาว อ.นครหลวง และใกล้เคียงมากที่สุด โดยสภาพในปัจจุบัน บ่อขยะของ อ.นครหลวง มีพื้นที่ 39 ไร่ รับขยะจาก 8 อำเภอ มีขยะตกค้าง 20,000 ตัน ยังไมได้ฝังกลบ ทางบริษัทได้จัดซื้อที่ดินบริเวณโดยรอบเพิ่มเติมอีกประมาณ 30 กว่าไร่ เพื่อสร้างโรงงานจำกัดขยะผลิตไฟฟ้าแบบระบบปิดทุกขั้นตอน จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 9.90 เมกะวัตต์ ขายให้กับการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และให้เทศบาลนครหลวงนำกลับไปใช้ส่วนหนึ่ง

ขณะเดียวกันทางบริษัทได้มีการทำประชาพิจารณ์ร่วมกับชาวบ้าน ในรัศมี 30 กม. มีประชาชนชนที่เห็นด้วย 80-90 เปอร์เซ็นต์ มีบางส่วนที่ไม่เข้าใจ ได้ลงพื้นที่ทำพบปะให้ความรู้ความเข้าใจ ผลตอบรับที่ดีขึ้น หลังจากการทำสัญญาในวันนี้ ทางโครงการจะตั้งคณะกรรมการจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น บริษัท และตัวแทนจากชุมชน ตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างทุกขั้นตอนของการก่อสร้าง เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น