อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564

สมัครได้แล้ว!นักเรียนนายสิบตำรวจ 7,200 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 7,200 อัตรา ระหว่างวันที่ 16 – 22 พ.ย.2563    จันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.31 น.


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2563
(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) จำนวน 7,200 อัตรา

สำหรับผู้ที่ต้องการสมัคร ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ www.policeadmission.org ระหว่างวันที่ 16 – 22 พ.ย.2563   

คุณสมบัติผู้สมัครเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ
1. เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย
2. วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า
3. อายุไม่ต่ํากว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์
4. ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. และคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กําหนด


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น