อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564

รองปลัดทส.รับรางวัล "ผู้ปิดทองหลังพระ"

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ปิดทองหลังพระในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 ในการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ยากจน โดยเฉพาะการห่วงใยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทำประกันชีวิตให้กับเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า พฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.21 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่สมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย โดย นายศิโรจน์ มิ่งขวัญ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยประธานที่ปรึกษาฯ และคณะกรรมการได้ทำการประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัล “ผู้ปิดทองหลังพระ” ประจำปี 2563 ปีที่ 12 ของสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย โดยมีผู้ไดรับการคัดเลือกจำนวน 16 คน ได้รับรางวัลในครั้งนี้ในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ อาคารพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร บางเขน กรุงเทพฯ โดยมี ศ.วิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นประธานมอบรางวัลดังกล่าว
โดยหนึ่งในนั้นมีชื่อของ นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ปิดทองหลังพระในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 ในการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ยากจน โดยเฉพาะการห่วงใยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทำประกันชีวิตให้กับเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า รวมถึงได้ร่วมกับศิลปินเพลงเพื่อชีวิตชื่อดัง อาทิ พงษ์สิทธิ์ คำภีร์, หงา คาราวาน , อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี และ อี๊ด ฟุตบาท ฯลฯ ในการหางบเงินมอบให้กับ มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพิทักษ์ป่าทั่วประเทศ เป็นเงินจำนวน 2,000,000 บาท รวมถึงการซ่อมแซมบ้านพักให้ผู้พิทักษ์ป่าทั่วประเทศ จำนวน 7 ราย เพื่อปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่และยกระดับคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ พร้อมทั้งส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดได้มีการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่อย่างเป็นประจำพร้อมทั้งได้ริ่เริ่มโครงการ 1 โรงเรียน 1 ป่าชายเลน ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล ได้ร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมให้คืนสู่ธรรมชาติ และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรป่าชายเลน นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับศิลปินเพลงเพื่อชีวิต อ.ไข่ มาลีฮวนน่า, เดวิด อินธี, วงโฮป, อี๊ด โปงลางสะออน, สีเผือก คนด่านเกวียน จัดกิจกรรมรณรงค์แจกถุงผ้า ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง โดยได้รับการสนับสนุนสถานที่จากโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง เพื่อเป็นการลดสภาวะโลกร้อนตามพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศจำนวนมากกว่า 5,000 ใบ และทำการติดตั้งป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ภายในสนามบินนานาชาติเชียงใหม่อีกด้วย.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น