อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564

พระนครศรีอยุธยาเปิด"มหกรรมตลาดเงิน ตลาดทุน และประกันภัย"

การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน และสถาบันการศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจัดกิจกรรมออกบูธเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการของสถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.19 น.

เมื่อเร็วๆนี้ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมตลาดเงิน ตลาดทุน และประกันภัย (Money Care @Ayutthaya)#1” เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายชัชวัสส์ ณ สงขลา ประธานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ นายธีรศักดิ์ ปานประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัด (คปภ.) หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด ร่วมกันจัดงานครั้งนี้ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) และผู้สนใจเข้าร่วมพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก ที่ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้บริการทางการเงินและการลงทุนอย่างครบวงจรช่วยเสริมสภาพคล่องและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุด และผลตอบแทนคุ้มค่าที่สุด
การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน และสถาบันการศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจัดกิจกรรมออกบูธเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการของสถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน อีกทั้งยังเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการประกันภัย สิทธิประโยชน์ด้านภาษี สิทธิประโยชน์การจดทะเบียนนิติบุคคล สิทธิประโยชน์ประกันสังคม และจุดประกายความคิดริเริ่มในการลงทุนประกอบธุรกิจ ตลอดจนการแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ ของสถาบันการเงินอย่างครบถ้วน ด้วยเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุด และผลตอบแทนคุ้มค่าที่สุด เพื่อให้บริการทางการเงินและการลงทุนอย่างครบวงจรช่วยเสริมสภาพคล่องและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยโครงการนี้เกิดขึ้นได้ด้วยวิสัยทัศน์ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ห่วงใยและต้องการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ( COVID-19)ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น