อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564

โรงเรียนวัดลานบุญจัดกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะทำความสะอาดโรงเรียน

โรงเรียนวัดลานบุญจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มที่ใจเรา”เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้การบำเพ็ญประโยชน์ ปลูกฝังจิตสำนึกในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี อังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 14.17 น.


ที่โรงเรียนวัดลานบุญ สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มที่ใจเรา” จัดขึ้นโดยโรงเรียนวัดลานบุญ มีนางสาวน้ำค้าง สาคร ผอ.โรงเรียนวัดลานบุญ นำผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียน เข้าร่วมภายในงานมีกิจกรรมนิทรรศการการเรียนรู้ของนักเรียน และโรงเรียนเครือข่ายภาครัฐและเอกชนในสำนักงานเขตลาดกระบัง กิจกรรมจิตอาสาร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม โดยการเก็บขยะ ทำความสะอาดโรงเรียน และวัดลานบุญ ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ต.ค. 2563 และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ต.ค. 2563 รวมทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ตลอดจนชุมชน บ้าน วัด และโรงเรียน ได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม รวมถึงเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ให้ประชาชนได้อยู่ในสิ่งแวดล้อม สังคมที่ดี และมีความสุขใต้ร่มพระบารมีแห่งองค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติสืบไปคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น