อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

คหบดีเมืองสิงหนครชวนร่วมสร้างรพ.สิงหนครส่วนหน้า

ขอเชิญชวนคนสงขลารวมไปถึงคนไทยทุกคนร่วมกันบริจาคเพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลสิงหนครส่วนหน้าซึ่งยังขาดสาธารณูปโภคอยู่ โดยสามารถบริจาคได้ที่โรงพยาบาลสิงหนคร ศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 16.09 น.

จากกรณีที่ นายเฉลิมชัย คุรุอำโพธิ์ ได้นำร่องบริจาคเงินจำนวน 20 ล้านบาทให้กับโรงพยาบาลสิงหนคร จ.สงขลา เพื่อก่อสร้างอาคารทันตกรรมหลังใหม่ บริเวณที่ดินซึ่งอยู่ติดถนนสายเขาแดง-สทิงพระ (หน้าสถานีตำรวจทางหลวงสิงหนคร) ซึ่งเป็นสถานที่ก่อสร้างโรงพยาบาลสิงหนครส่วนหน้า โดยมีวัตถุประสงค์แก้ปัญหาความแออัดและเพื่อยกระดับการบริการด้านสาธารณสุขและการรักษาให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียง
โดยขณะนี้ได้มีการปรับพื้นที่เตรียมที่จะดำเนินการก่อสร้างอาคารทันตกรรมพร้อมกับระบบสาธารณูปโภค ดังนั้น จึงขอเชิญชวนคนสงขลารวมไปถึงคนไทยทุกคนร่วมกันบริจาคเพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลสิงหนครส่วนหน้า ชึ่งยังขาดสาธารณูปโภคอยู่ โดยสามารถบริจาคได้ที่โรงพยาบาลสิงหนคร หรือ บริจาคผ่านเลขที่บัญชี 927-0-90322-2 ชื่อบัญชี เพื่อการก่อสร้าง รพ.สิงหนครส่วนหน้า โดยนายเฉลิมชัย คุรุอำโพธิ์  น.ส.เสฎฐภัค ศิริสุพงศ์ และ น.ส.วันวิสาข์ บุญคลี ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงหนคร อ.สิงหนคร จ.สงขลา


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%