อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลาจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ

ชมรมพยาบาลจังหวัดยะลา และเครือข่ายสาธารณสุขจังหวัดยะลา ได้จัดกิจกรรมขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพพยาบาล พุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 13.56 น.

ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ โดยมีพยาบาล และนักศึกษาพยาบาล เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
ทั้งนี้ ชมรมพยาบาลจังหวัดยะลา และเครือข่ายสาธารณสุขจังหวัดยะลา ได้จัดกิจกรรมขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพพยาบาล โดยภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร พิธีทางศาสนาอิสลาม พิธีวางพานดอกไม้สักการะพระราชานุสาวรีย์ และพิธีอาเศียรวาทสมเด็จพระศรีนครินทรทราบรมราชชนนี พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่พยาบาลอาวุโส มอบโล่สำหรับพยาบาลต้นแบบ พร้อมทั้ง มอบเกียรติบัตรแก่พยาบาลผู้มีผลงานดีเด่นในสาขาต่างๆ อีกด้วย นอกจากนี้ ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ยังได้จัดงานวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ "คนไทย ฟันดี สดุดี สมเด็จย่า" เชิญชวนประชาชนรับบริการทันตกรรม ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ณ โรงพยาบาลกรงปีนัง และสถานบริการสาธารณสุขของรัฐทุกแห่ง
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%