อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

เรือนจำระนองมอบใบประกาศเกียรติบัตรแก่ผู้ต้องขังผ่านอบรมโครงการ"โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง"

นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผวจ.ระนอง เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบใบประกาศเกียรติบัตรแก่ผู้ต้องขัง 111 คน ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการพระราชทาน "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" อังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 11.21 น.


ที่เรือนจำระนอง นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผวจ.ระนอง เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบใบประกาศเกียรติบัตรแก่ผู้ต้องขัง 111 คน ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการพระราชทาน "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" เป็นระยะเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 5-18 ต.ค. 63 แบ่งการฝึกอบรม 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1.อบรมพึ่งตนเองด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 2.การแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ และ 3.การสรุปและการประเมินผลนายสมเกียรติ กล่าวว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้มีการฝึกอบรมโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำ จ.ระนอง กรมราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเงื่อนไขของพื้นที่ มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิดการฝึกอบรม การลงมือปฏิบัติตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง ให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองได้และช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%