อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เร่งผลักดันโครงการศูนย์โรคหัวใจ

นพ.สวรรค์ กาญจนะ ผอ.รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ของแพทย์ พยาบาล เพื่อเตรียมความพร้อม การทำงานเชิงรุก พร้อมเตรียมผุดโครงการศูนย์โรคหัวใจ และอีกหลายโครงการ เพื่อให้บริการคนไข้ ในพื้นที่รับผิดชอบและใกล้เคียง อังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 10.32 น.


ที่ห้องประชุมอาภากร รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ นพ.สวรรค์ กาญจนะ ผอ.รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมความพร้อมการทำงานเชิงรุก ในระยะเวลาหนึ่งปีข้างหน้า จะดำเนินการจัดทำระบบไอทีให้สมบูรณ์แบบเพื่อรองรับให้การบริการผู้ป่วยโดยการนำระบบการนัดหมาย การจองคิว ตรวจออนไลน์การนัดหมาย เหลื่อมเวลาเพื่อลดความแออัด ของผู้ที่มาใช้บริการ นำระบบการจ่ายเงินที่ทันสมัย มุ่งสู่ Smart hospital พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงเพิ่มเติม แสงไฟฟ้าส่องสว่าง ปรับปรุงศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (ที่อยู่ภายในโรงพยาบาลชุมพรฯ) ให้สวยงามสมพระเกียรติ และจัดทำครัวสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่ รพ.ชุมพรฯ เพื่อจะได้รับประทานอาหารในราคาถูก และมีคุณภาพ เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน จะผลักดันให้โรงพยาบาล มีศูนย์โรคหัวใจ เพื่อรองรับลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยทั้งในพื้นที่ จ.ชุมพร จ.ระนอง และบางส่วนของจ.สุราษฎร์ธานี ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน ในพื้นที่ดังกล่าวนพ.สวรรค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทุกโครงการ ต้องได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ จากทุกฝ่าย ความตั้งใจที่จะทำ โครงการต่าง ๆ เพื่อความสุขของประชาชน จึงจะสำเร็จและสัมฤทธิผล

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%