อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

กรมทหารราบที่ 5 จัดกิจกรรม พบปะเยี่ยมญาติทหารใหม่ ผลัด 1

กรมทหารราบที่ 5 จัดกิจกรรม พบปะเยี่ยมญาติทหารใหม่ ผลัด 1 เป็นขวัญกำลังใจกำลังพล และให้ผู้ปกครองมั่นใจต่อหน่วยงานทหารในการดูแลบุตรหลาน อังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 18.29 น.

ที่หน้ากองบังคับการ กรมทหารราบที่ 5 ภายใน มทบ.42 ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พ.อ.อายุพันธ์ กรรณสูต ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 5 ได้มอบหมายให้ พ.ท.คเนศ แตงฤทธิ์ รองเสนาธิการ กรมทหารราบที่ 5 เป็นประธานในพิธีพบปะเยี่ยมญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2563 โดยมีทั้งผู้บังคับบัญชาและพ่อแม่ผู้ปกครองของเหล่าทหารใหม่จากหลายจังหวัดเข้าร่วมจำนวนมากโดยทาง พ.ท.คเนศ รองเสนาธิการ กรมทหารราบที่ 5 ได้รับฟังรายงานเกี่ยวกับการฝึกทหารใหม่ และกล่าวต้อนรับบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองของทหารใหม่ทุกนาย และมีการจัดกิจกรรมการแสดงการฝึกให้กับทางผู้บังคับบัญชาและผู้ปกครองได้รับชมจำนวน 3 ชุด ทั้งบุคคลท่ามือเปล่า, การฝึกบุคคลท่าอาวุธ และการใช้อาวุธประจำกาย โดยมีกำลังพลทั้งสิ้น 76 นายสำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวนั้น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทหารใหม่ และให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจต่อหน่วยงานทหารในการดูแลบุตรหลาน ตลอดจนทำให้ผู้ปกครองและญาติรวมทั้งบุคคลทั่วไปเกิดความรักและศรัทธาต่อหน่วยงานทหารมากขึ้น

พ.ท.คเนศ รองเสนาธิการ กรมทหารราบที่ 5 ยังได้กล่าวให้โอวาท และมอบเกียรติบัตรให้กับทหารใหม่และครูฝึกทหารใหม่ดีเด่น จำนวน 5 นาย รวมทั้งให้การแนะนำแก่ผู้ปกครองให้ช่วยกันดูแลบุตรหลานไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและยาเสพติด ซึ่งทหารใหม่ผลัดนี้เป็นผู้ที่มีความประสงค์ขอสมัครเข้ามาทั้งหมด และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมทั้งฝึกระเบียบวินัย ซึ่งหลังฝึกครบตามหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ 6 สัปดาห์ ก็จะได้ลากลับไปพักผ่อนกับครอบครัวประมาณ 2 สัปดาห์ และจากนั้นก็จะกลับมารับใช้ชาติอย่างเต็มภาคภูมิ.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%