อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

4ปี..ธ สถิตในดวงใจ 13ต.ค.วันคล้ายวันสวรรคตร.9

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น.


เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 เป็นวันครบรอบ 4 ปีแห่งการเสด็จสวรรคตของ "พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร" กษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ต.ค. 2559 เวลา 15.52 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.ศิริราช สิริพระชนมพรรษา 88 ปี 313 วัน ทรงครองราชสมบัติได้ 70 ปี 4 เดือน 4 วัน โดยคณะรัฐมนตรีมีมติประกาศให้วันที่ 13 ต.ค.ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตและวันหยุดราชการ เพื่อให้ประชาชนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

โดยในวันที่ 13 ต.ค. ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ ต่างจัดพิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และยังจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงร.9 อาทิ รัฐบาลเชิญชวนใส่เสื้อเหลืองเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เป็นต้น...

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%