อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

สตูลผุดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อยอดคลังอาหารชุมชน

โดยยึดแนวทางตามศาสตร์พระราชา และเพื่อเป็นการต่อยอดคลังอาหารหรือปลูกข้าวในชุมชนเมื่อได้ผลผลิตจะได้นำไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบกับปัญหาความเดือดร้อนเพื่อบริโภค และนำไปช่วยเหลือผู้ที่ขาแคลนเดือดร้อนในชุมชนโดยที่ไม่สามารถประกอบอาชีพปลูกข้าวตามปกติได้ประการสำคัญเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนและบรรเทาทุกข์แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับชุมชน จันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 12.01 น.

เมื่อเร็วๆ ที่หมู่บ้านโกตา หมู่ 7 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล  นายดานุช นาคสง่า ปลัดอาสุโสอำเภอเภอละงู รักษาราชการแทนนายอำเภอละงู จังหวัดสตูล  เป็นประธานเปิด “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต คลังอาหารชุมชน ตำบลกำแพง” ร่วมแรง ร่วมใจ สร้างสรรค์ แบ่งปัน  ภายใต้ผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด 19”  ที่ นายวิรัตน์  โอมณี ประธานกลุ่มออมทรัพย์บ้านโกตา หมู่ 7 ตำบลกำแพง ร่วมกับ นักเรียน และประชาชนในพื้นที่จัดขึ้นมา โดยมี นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) กำแพง อ.ละงู  หัวหน้าพัฒนาการอำเภอละงู  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) กำแพง  บัณฑิตอาสา มาเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง
โดยกิจกรรมนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างร่วมแรงร่วมใจกันดำนาในแปลงนาข้าวแปลงใหญ่กันอย่างเข้มข้นเป็นการยึดแนวทางตามศาสตร์พระราชา และเพื่อเป็นการต่อยอดคลังอาหารหรือปลูกข้าวในชุมชนเมื่อได้ผลผลิตจะได้นำไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบกับปัญหาความเดือดร้อนเพื่อบริโภค และนำไปช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนเดือดร้อนในชุมชนโดยที่ไม่สามารถประกอบอาชีพปลูกข้าวตามปกติได้ประการสำคัญเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนและบรรเทาทุกข์แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับชุมชนรวมถึงผู้ที่เดือดร้อนที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้อันเนื่องมาจากได้รับผลกระทบวิกฤติโควิต 19 อีกด้วย.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%