อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563

ยกย่อง'ร.ต.อ.วิศาล' ตำรวจผู้มีหัวใจเพื่อเด็กและเยาวชน 

ชื่นชม "รองสารวัตรโรงพักกุดชุม" หัวใจทำเพื่อเด็กและเยาวชน ผลทำดีตอบแทนเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ วันเยาวชนแห่งชาติ เสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น.


"เยาวชนคืออนาคตของชาติ" ประโยคที่เราคุ้นชินมาแต่ไหนแต่ไร

การจะทำให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นคนดี เป็นผู้ที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาตินั้น จะต้องเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์ ด้วยการปลูกฝังการเรียนรู้ในด้านต่างๆ 

แต่ถึงอย่างไร เด็กและเยาวชนอาจได้เรียนรู้ที่อยู่ในกรอบของการศึกษาผ่านตัวหนังสือ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้ว แต่หากได้เรียนรู้จากสิ่งภายนอกโรงเรียนก็ยิ่งจะทำให้เกิดเรียนรู้ที่หลากหลาย

สัปดาห์นี้ "เสือสมุทร" จะพาไปรู้จักกับตำรวจผู้มีหัวใจเพื่อเด็กและเยาวชน 

"ร.ต.อ.วิศาล ศรีแก่นจันทร์" รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรกุดชุม จังหวัดยโสธร ซึ่งเพิ่งได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการกรมกิจการเด็กและเยาวชนประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นบุคคลดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร ในวันที่ 20 ก.ย. 63 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 2563 ในวันดังกล่าวจะมีการพระราชทานรางวัลเกียรติยศให้แก่เยาวชนดีเด่นแห่งชาติในคราวเดียวกันรวมทั้งสิ้น 101 คนด้วย"ร.ต.อ.วิศาล" เผยถึงความรู้สึกถึงการได้รับรางวัลว่า การทำงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีความรู้สึกปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสพิเศษสำคัญนี้ ซึ่งขอขอบคุณคณะกรรมการคัดเลือกและผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านที่ได้ช่วยกันผลักดันโครงการต่างๆ ที่ได้จัดทำขึ้นมา ด้วยความตั้งใจที่จะให้เด็กนักเรียนของจังหวัดยโสธร ได้มีโอกาสพบประสบการณ์ที่ดี และมีความเข้มแข็งทางจิตใจและให้มีคุณธรรมในจิตใจ รวมทั้งมีความเข้มแข็งในการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 

เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันนี้เยาวชนกำลังตกเป็นเครื่องมือของกระบวนการอาชญากรรมและกำลังถูกโลกโซเชียล ชักจูงไปในทางที่ผิดกฎหมายมากขึ้น บางคนเป็นเด็กเยาวชนที่ด้อยโอกาส จึงจำเป็นต้องเข้าถึงเด็กเหล่านั้น และจัดทำโครงการสอนพิเศษหลังเลิกเรียน เพื่อชักจูงเพื่อให้เข้าสู่การเรียนรู้แบบพิเศษหรือเรียกว่าแบบใกล้ชิด ป้องกันให้เด็กไม่ถูกชักจูงไปนอกทางและถือเป็นการให้ความรู้แก่เด็กไปอีกวิธีการหนึ่ง"ร.ต.อ.วิศาล" เล่าถึงจุดเริ่มต้นมาจากที่ได้รับหน้าที่เป็นครูตำรวจแดร์ เพื่อสอนแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาในการให้ความรู้ด้านการต่อต้านยาเสพติดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก่อนผุดแนวคิดต่อยอดทำโครงการ เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่เด็กนักเรียนตามโอกาสที่เหมาะสม โดยผลงานที่เด่นชัดและสร้างชื่อเสียง คือการได้ให้นักเรียนยโสธร ผู้ด้อยโอกาส ได้นั่งเครื่องบินฟรี เป็นครั้งแรก เรียนรู้ประสบการณ์ที่กรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด โดยทำมาต่อเนื่องตลอด 3 ปี ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังมีผลงานโครงการสร้างเสริมด้านคุณธรรมแก่เยาวชนตลอด 3 ปี มากกว่า 10 โครงการ

แน่นอนย่อมมีปัญหาอุปสรรคที่ต้องต่อสู้ เพื่อให้โครงการบรรลุผล บางครั้ง "ร.ต.อ.วิศาล" จึงจำเป็นต้องนำเงินของตัวเองมาลงทุน เพื่อให้ผลงานนั้นได้สำเร็จลุล่วง แม้แต่หลายคนจะพูดว่าทำไปก็ไม่ได้อะไร ให้เลิกทำ แต่ด้วยหัวใจ ที่ต้องการเห็นการพัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนื่อง จึงมุมานะไม่น้อยใจ ไม่ท้อถอย

"ร.ต.อ.วิศาล" ได้รับรางวัลในสาขากฎหมายและการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน ประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563 เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ 20 ก.ย. จึงรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน "รางวัลนี้เปรียบเสมือนเป็นกำลังใจและแรงผลักดันที่พร้อมจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชน ผมเชื่อว่า หากจะให้เด็กและเยาวชนได้เป็นคนดีของบ้านเมือง จะต้องส่งเสริมให้มีจิตสำนึกที่ดี มีจิตคุณธรรม เพื่อให้เด็กและเยาวชน เกิดความเข้มแข็ง รู้สำนึกหน้าที่และเป็นกำลังของบ้านเมือง และจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของชาติต่อไป" ร.ต.อ.วิศาล กล่าว และตลอดหลายปีที่ผ่านมา โครงการต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสที่ดีที่สุด ให้แก่เด็กและเยาวชน ก็ได้งอกเงยมาเรื่อยๆ เท่าที่ตำรวจคนนี้จะทำได้เชื่อว่าสิ่งที่ "ร.ต.อ.วิศาล" ทำเพื่อเด็กและเยาวชนนั้น ไม่ใช่เรื่องของรางวัล แต่อยากเห็นเด็กๆ เติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นคนดีของบ้านเมือง. 
....................................
คอลัมน์ "คนดีของสังคม"
โดย "เสือสมุทร"
ข้อมูล-ภาพ "ราชกิจ กรรณิกา" เดลินิวส์ออนไลน์ จ.ยโสธร

คลิกอ่านเรื่องราว "คนดีของสังคม" เพิ่มเติม..

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 129