อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563

รอง ผบ.พล.ร.9 ร่วมสถาปนากรมทหารราบที่ 29

รอง ผบ.พล.ร.9 ร่วมสถาปนากรมทหารราบที่ 29 ครบรอบ 32 ปี อังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 18.19 น.

พ.อ.บรรยง ทองน่วม รอง ผบ.พล.ร.9 เป็นประธานพิธีสงฆ์ เนื่องในวันสถาปนากรมทหารราบที่ 29 ครบรอบ 32 ปี และร่วมถ่ายภาพหมู่กับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน จากนั้นลงนามในสมุดบันทึกและมอบเงินสนับสนุนให้กับ พ.อ.วินิจ สว่างเนตร ผบ.กรมทหารราบที่ 29 โดย พ.อ.วินิจ สว่างเนตร ผบ.กรมทหารราบที่ 29 ได้มอบของที่ระลึกแสดงความยินดี กับ พ.อ.บรรยง ทองน่วม ในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผบ.พล.ร.9 (คนใหม่) ภายในงานมี พ.อ.กานต์นาท นิกรยานนท์ รอง ผบ.พล.ร.9 พล.อ.สมชาย วิษณุวงศ์ ส.ส.กาญจนบุรี เขต 1 นายสมเกียรติ วอนเพียร ส.ส.กาญจนบุรี เขต 2 น.ส.รุ่งทิพย์ คชวงษ์ เลขาฯนายก อบจ.กาญจนบุรี พล.อ.ดร.ชินวัฒน์ แม้นเดช นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี นายชูชาติ เสือส่าน นายก อบต.ลาดหญ้า นายวรากร เสือส่าน ประธานสภา ทต.ลาดหญ้า นายวิษณุ บุญญรัตน์ นายก ทต.ท่ามะขาม และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ กรมทหารราบที่ 29 (ค่ายสุรสีห์) ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีประวัติกรมทหารราบที่ 29 ปีพุทธศักราช 2531 กรมทหารราบที่ 29 ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยการแปรสภาพจาก กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 9 และได้รับการปรับอัตราการจัดหน่วยให้เป็นกรมทหารราบเบา ในปีพุทธศักราช 2541 โดยตลอดระยะกว่า 31 ปี กรมทหารราบที่ 29 ได้รับความไว้วางใจจากผู้บัญชาการให้ปฏิบัติภารกิจที่สำคัญมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2562 กรมทหารราบที่ 29 ได้รับมอบหมายให้จัดกำลังเข้าปฏิบัติภารกิจที่สำคัญดังนี้ 1.การป้องกันชายแดน จัดกำลังปฏิบัติหน้าที่กองกำลังสุรสีห์ในนามหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ รับผิดชอบแนวชายแดน จังหวัดราชบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี 2.จัดกำลังพลเข้ารับการฝึกผสมฯ ภายใต้รหัสการฝึก "หนุมานการ์เดียน 2020-2 กับ พล.ร.25 กองทัพบกสหรัฐฯ" ณ กรมทหารราบที่ 29 3.จัดกำลังพลปฏิบัติภารกิจ หมวดระวังป้องกันกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ กองกำลังรักษาสันติภาพ ณ South Sudan 4.จัดกำลังพลกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยพร้อมยานพาหนะและยุทโธปกรณ์ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่รับผิดชอบ

ในนามศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกรมทหารราบที่ 29 กรมทหารราบที่ 29 ภายใต้การบังคับบัญชาของ พ.อ.วินิจ สว่างเนตร ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 29 ท่านปัจจุบัน ที่นอกจากจะให้ความสำคัญกับการพัฒนา ขีดความสามารถของกำบังพลในทุกมิติแล้วยังได้ให้ความเร่งด่วนในเรื่องของการดูแลสวัสดิการของกำลังพลชั้นผู้น้อยและครอบครัวมาโดยตลอด เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับกำลังพล นำพาให้ "กรมทหารราบที่ 29" ตอบสนองภารกิจ "เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน" ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยตลอดระยะเวลา 32 ปีที่ผ่านมา กรมทหารราบที่ 29 ได้ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มขีดความสามารถและพร้อมก้าวเข้าสู่ปีที่ 33 อย่างเต็มภาคภูมิ.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 11