อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563

ก.อุตสาหกรรม เดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมไทย

ก.อุตสาหกรรม เดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมไทย เน้นมาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 16.19 น.

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะ เยี่ยมชมและให้คำแนะนำสถานประกอบการ ซึ่งเป็นผู้ได้รับสินเชื่อจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐได้แก่ บริษัท โซดา พริ้นติ้ง จำกัด และบริษัท สยามวรดา 59 จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และคณะผู้ประกอบการให้การต้อนรับนายกอบชัย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กล่าวว่า นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยตามมาตรการ “ผลิตได้ ขายได้ อยู่ด้วยกันได้” เป็นหนึ่งในกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพ สินค้าและบริการ ต้องมีคุณภาพและมาตรฐาน ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง “ตลาดและนวัตกรรม นำอุตสาหกรรมไทย” พร้อมในการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายเล็ก ให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ

พร้อมกันนี้ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เยี่ยมชม ให้คำแนะนำ บริษัท โซดา พริ้นติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ทางบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจากกองทุนฯ ในการซื้อเครื่องจักรทำผ้า การจ้างทำระบบซอฟต์แวร์ ระบบออนไลน์ และการเชื่อมระบบกับทางไปรษณีย์ โดยทางบริษัทได้นำเทคโนโลยีและระบบตลาดออนไลน์มาปรับใช้ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ยึดหลักกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายทั้งกลุ่มวัยรุ่น กลุ่มนักศึกษา และกลุ่มวัยทำงาน ส่งผลให้บริษัทฯ มียอดจำหน่ายที่สูงขึ้น

ต่อจากนั้นได้ให้คำแนะนำแนวทางในการพัฒนาสถานประกอบการ บริษัท สยามวรดา 59 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สกัดจากน้ำมันหอมระเหย ทางบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ในการปรับปรุงอาคารและลิฟต์ส่งของ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค ตามนโยบาย One Province One Agro-Industrial Product หรือ OPOAI ในปี 2563 ในกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และได้ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่และหน่วยงานภาครัฐสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และเพิ่มรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 13