อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563

"สมศักดิ์"ปลื้ม"กองทุนยุติธรรม" ช่วยเหลือปชช.กว่า3พันราย ลุย4ภารกิจสร้างสุขคนไทย

“สมศักดิ์” ปลื้ม “กองทุนยุติธรรม” ปีเดียวช่วยเหลือ ปชช.กว่า 3 พันราย ย้ำ 4 ภารกิจ “ช่วยดำเนินคดี-ประกันผู้ต้องหา-ช่วยผู้ถูกละเมิดสิทธิ์-ให้ความรู้ กม.” ลั่นไม่ต้องเกรงใจ ใครถูกเอารัดเอาเปรียบ-ละเมิดสิทธิ์ ติดต่อได้ทันที อาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น.


เมื่อวันที่ 27 ก.ย. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม เปิดเผยถึงการดำเนินงาน “กองทุนยุติธรรม” ในรอบปีที่ผ่านมาว่า กระทรวงยุติธรรมได้วางนโยบายและแนวทางการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลที่จะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม โดยเน้นการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรม และมีการดำเนินงานกองทุนยุติธรรม เพื่อให้การสนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านกฎหมาย การฟ้องร้อง การดำเนินคดี หรือการบังคับคดี การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในปี 2562 ที่ผ่านมามีผู้ขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม จำนวน 5,989 ราย ซึ่งได้รับการอนุมัติไปจำนวน 3,002 ราย และได้ให้ความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมไปเป็นจำนวนเงิน 202 ล้านบาท ส่วนที่เหลือคือเรื่องไม่เข้าเกณฑ์ บางเรื่องยุติแล้ว และบางเรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการ ในปัจจุบันกองทุนยุติธรรมมีภารกิจดูแลประชาชนกว่า 14 ล้านคน แต่งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับจำนวนประชากรที่ต้องดูแล โดยในส่วนของการสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายในปี 2562 ได้มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นถึง 4 เท่า เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคและทั่วถึง พร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนมีความรู้ทางกฎหมายอันนำไปสู่ความสุขของประชาชนอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ กองทุนยุติธรรมมีภารกิจ 4 ประการ ประกอบด้วย 1.การให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี ในส่วนของค่าจ้างทนายความ ค่าฤชาธรรมเนียมศาล ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการดำเนินคดี 2.การปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย กรณีผู้ที่ขอรับความช่วยเหลือ คือ ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เป็นผู้ถูกคุมขังหรือจะถูกคุมขังในคดีอาญา หรือกรณีอื่นใด ซึ่งกองทุนยุติธรรมจะให้ความช่วยเหลือ แก่ผู้ที่ถูกคุมขังทุกชั้น ไม่ว่าจะเป็น ชั้นพนักงานสอบสวน ชั้นพนักงานอัยการ หรือชั้นศาล

3.การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ผู้ที่ขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม ต้องเป็นบุคคลที่เป็นผู้เสียหายจากการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นจำเลยที่ถูกคุมตามคำพิพากษาเกินกำหนด เป็นต้น และ 4.การสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยสามารถเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนยุติธรรมเพื่อจัดโครงการได้“หากพี่น้องประชาชนท่านใดถูกเอารัดเอาเปรียบหรือถูกละเมิดสิทธิ์ กระทรวงยุติธรรมมีหน้าที่ที่จะให้ความยุติธรรมแก่ท่าน และเรามีกองทุนยุติธรรมที่จะคอยให้ความช่วยเหลือกับท่านในด้านค่าใช้จ่ายต่างๆ ผมขอย้ำว่าไม่ต้องเกรงใจ ท่านสามารถที่จะติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากเราได้ทันที” นายสมศักดิ์ กล่าว


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%