อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563

บังคับสินค้า ติดคิวอาร์โค้ด

สมอ.ขอเตือน ผู้ประกอบการต้องติดคิวอาร์โค้ดคู่กับเครื่องหมาย มอก. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จะเป็นอย่างไรติดตามได้จาก คอลัมน์ "ปากท้องต้องรู้" โดยทีมข่าว เศรษฐกิจเดลินิวส์ อาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น.


ณ เวลานี้ผู้ประกอบการหลายรายที่นำเข้า หรือผลิตสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือมอก.กำลังหนาวๆร้อนๆ กับการกวดเข้มอย่างหนักจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เห็นได้จากสถิติตัวเลขการพักใบอนุญาตปีงบประมาณ 2563 ที่พักใบอนุญาตสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 1,129 ฉบับ จากที่ผ่านมา 50 ปีมีการเพิกถอนใบอนุญาตไปแค่ 1 ฉบับ
 
ถือเป็นเรื่องดีของผู้บริโภค เพราะที่ผ่านมาผู้ประกอบการหลายราย มักฉวยโอกาสผลิต หรือนำเข้าสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน นำมาขายในราคาถูก แต่ใช้แล้วอันตรายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ตัวอย่างล่าสุดที่เห็นชัดๆ คือ หนุ่มคนหนึ่งซื้อเครื่องแรงดันน้ำที่ไม่ได้มาตรฐานเข้ามาแล้วถูกไฟช็อตตาย และมีอีกหลายๆเคสที่เคยเห็นกัน เช่น ซื้อปลั๊กไฟ กระติกน้ำร้อน ใช้แล้วถูกไฟช็อต ไฟไหม้บ้าน ส่งผลให้สมอ.ตื่นตัวในการส่งเจ้าหน้าที่ตรวจจับ

ล่าสุดยังตรวจพบพฤติกรรมผู้ประกอบการบางราย ฉวยโอกาสการนำเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ไปติดผิดประเภท เช่น บริษัท ก. ได้มอก.สินค้าประเภทเอ แต่นำไปติดสินค้าประเภทบีด้วย เป็นการผิดเงื่อนไข เพราะสินค้าแต่ละประเภท ต้องมีการตรวจสอบมาตรฐานแตกต่างกัน“วันชัย พนมชัย” เลขาธิการสมอ. ขยายความเรื่องนี้ว่า ล่าสุด สมอ.ได้แจ้งให้บรรดาผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ทั้งที่เป็นผู้ทำในประเทศ และผู้นำเข้ากว่า 10,000 ราย จำนวนใบอนุญาตกว่า 80,000 ฉบับ รวม 750 มาตรฐาน ต้องแสดงคิวอาร์โค้ด ควบคู่ไปกับเครื่องหมายมอก. ด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการนำไปใช้ผิดประเภท เนื่องจากที่ผ่านมามีผู้ประกอบการหลายรายที่ได้รับใบอนุญาตมอก. สวมรอยใช้ใบอนุญาตผิดประเภท รวมทั้งต้องการให้ประชาชนตรวจสอบสินค้าด้วยว่าเป็นสินค้าได้คุณภาพหรือไม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. 64 เป็นต้นไป
 
สำหรับข้อมูลคิวอาร์โค้ดนั้น ถ้าส่องเข้าไปแล้ว จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดผลิตภัณฑ์ มาตรฐานที่ได้รับใบอนุญาต เลขใบอนุญาต, โรงงานที่ผลิต, ข้อมูลใบอนุญาตต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริโภคตรวจสอบดูได้ว่า เครื่องหมายมอก.กับใบอนุญาตตรงกันหรือไม่ มีการสวมเลขที่ใบอนุญาตผิดประเภทหรือไม่ เพื่อเป้าหมายสูงสุดให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าดี มีคุณภาพ ใช้แล้วปลอดภัย


 
ด้านการเตรียมความพร้อมช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน ก่อนถึงวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ สมอ.ได้จัดประชุมชี้แจงผู้รับอนุญาตตามกลุ่มสินค้าประเภทต่างๆ แล้ว เช่น ผลิตภัณฑ์เหล็ก เครื่องใช้ไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่างและไฟฟ้ากำลัง คอนกรีต วัสดุก่อสร้าง เซรามิก ยานยนต์และโภคภัณฑ์ ถึงการทำคิวอาร์โค้ด ให้ผู้ประกอบการไปโหลดในเว็บไซต์ของสมอ. สามารถพิมพ์หรือติดสติกเกอร์ที่ไม่หลุดลอกง่าย

หลังจากวันที่ 21 ม.ค. 64 ผู้ประกอบการที่ได้ใบอนุญาตมอก. ทุกรายต้องติดคิวอาร์โค้ด โดยช่วงแรกจะอนุโลมผู้ประกอบการที่ส่งสต๊อกสินค้าออกไปแล้วโดยจะให้เวลาประมาณ 5-6 เดือน หลังจากที่ประกาศไปแล้ว จะเริ่มตรวจสอบอย่างจริงจัง.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 100