อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564

"เดลินิวส์"เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง "นิติกร"

"เดลินิวส์"เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง "นิติกร" เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับคดีแพ่ง, คดีแรงงานของบริษัทฯ อาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น.


 รับสมัครงานตำแหน่ง

- นิติกร

คุณสมบัติ

1. วุฒิปริญญาตรี นิติศาสตร์
2. เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
3. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
4. มีประสบการณ์ด้านกฎหมายไม่น้อยกว่า 3 ปี / มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพว่าความ
5. ติดต่อประสานงานเอกสารด้านกฎหมาย ทั้งภายในและภายนอก (ราชการและเอกชน)
6. ดำเนินการเกี่ยวกับคดีแพ่ง / คดีอาญา / คดีแรงงานของบริษัทฯ
7. ดำเนินการวิเคราะห์ / ตรวจ / ร่าง / แก้ไขสัญญา
8. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
9. งานกฎหมายอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.dailynews.co.th/Job.do ส่งประวัติพร้อมหลักฐานการศึกษา, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, หลักฐานทางทหาร(เพศชาย), สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล(ถ้ามี), รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ

ส่งมาที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 1/4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 (สมัครงาน) โทรศัพท์ 0-2790-1111 ต่อ 2143 ทาง E-mail : jobs@dailynews.co.th

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 553