อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563

อำเภอบางซ้าย อบจ.กรุงเก่า จัดกิจกรรม คลองสวยน้ำใส

กรมทรัยากรน้ำ จับมือ อำเภอบางซ้าย อบจ.กรุงเก่า จัดกิจกรรม คลองสวยน้ำใส ปูพรมทั่วทั้งจังหวัด จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 13.49 น.

ที่วัดบางซ้ายใน อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา นาย อธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ นายสมยศ เกษสุวรรณ นายอำเภอบางซ้าย นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ. พระนครศรีอยุธยา ร่วมกันเป็นประธานเปิดกิจกรรม คลองสวย น้ำใส ไร้มลพิษ สัตว์น้ำทุกชนิด มีชีวิตในลำน้ำ (1 คลอง 2 จังหวัด) เนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ โดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พี่น้องประชาชน ชาว อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม) ทั้ง 16 อำเภอ และเครือข่าย ทสม.โดยกิจกรรม ภายในงาน นักเรียนเดินรณรงค์ไปตามชุมชนหมู่บ้าน เพื่อปลูกจิตสำนึก สร้างการเรียนรู้ ปลูกฟัง ให้เยาวชน ประชาชนได้มีส่วนร่วม การดูแล รักษา แม่น้ำ ลำคลอง การปล่อยพันธุ์ปลาการประกวดวาดภาพ เรียงความ การจัดบอร์ดนิทรรศการ กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณวัดบางซ้ายในและในลำคลองเจ้าเจ็ด-บางยี่หน การพื้นฟูคุณภาพน้ำ การแข่งขันพายเรือพื้นบ้านคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%