อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563

อำเภออู่ทอง ลงพื้นที่ตรวจเข้มแรงงานต่างด้าว สกัดโควิด-19 แพร่ระบาด

อำเภออู่ทอง ลงพื้นที่ตรวจเข้มแรงงานต่างด้าว สกัดโควิด-19 แพร่ระบาด จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 13.09 น.

นายเสกสรร ถนอมกิตติ นายอำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ นายศุภโชค วณิชชาพลอย ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง สมาชิกร้อย อส.อ.อู่ทองที่ 3 บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.อู่ทอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภออู่ทอง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำภายในโรงงานไทยฟู้ดส์อาหารสัตว์ (TFG) และสถานประกอบการต่างๆ ในอำเภออู่ทองที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว เพื่อขอความร่วมมือสถานประกอบให้ช่วยกันเฝ้าระวัง และช่วยสอดส่องแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย หรือตามเส้นทางธรรมชาติที่ไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคตามมาตรการในการป้องกัน การควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย และคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรีสำหรับผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายแต่อย่างใด ซึ่งสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวยินดีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 15