อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563

แม่กลอง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

แม่กลอง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ สร้างความยั่งยืนด้านอาหาร เสริมรายได้ให้ชาวประมง จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 12.49 น.

ที่บริเวณท่าน้ำหน้าวัดสวนหลวง ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี 2563 โดยมีนางศศิวิมล เปาลิวัฒน์ ประมงจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2549 อนุมัติให้วันที่ 21 กันยายนของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติ วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน และขอความร่วมมือชาวประมงและประชาชนทั่วไปให้งดจับสัตว์น้ำทุกชนิดในวันที่ 21 กันยายนของทุกปีสำหรับวันประมงแห่งชาติปี 2563 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลชายฝั่ง ปล่อยพันธ์ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลาสวาย ปลายี่สก รวม 150,000 ตัว ปลากะพงขาว 10,000 ตัว นอกจากนี้ยังปล่อยพันธุ์ปูม้าอีก 30,000 ตัว บริเวณชายทะเลในพื้นที่ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา อีกด้วยนายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามกล่าวว่า การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรรมที่จังหวัดสมุทรสงครามและกรมประมงได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นการฟื้นฟูสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำทั่วทั้งจังหวัดให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยเพื่อเพาะพันธุ์และขยายพันธุ์ สร้างความยั่งยืนในการใช้ประโยชน์ อาชีพการทำประมงที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 12