อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563

ปตท.มอบรางวัลประกวดศิลปกรรม ปตท.ครั้งที่ 35

ปตท.มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดศิลปกรรมปตท. ครั้งที่ 35 ภายใต้หัวข้อ “เมืองเล็ก เมืองใหญ่ หายใจเต็มปอด”พร้อมส่งเสริมศิลปินไทยแสดงความสามารถอย่างต่อเนื่อง จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 11.15 น.


นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.)  เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่ ผู้ชนะการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 35 ภายใต้หัวข้อ “เมืองเล็ก เมืองใหญ่ หายใจเต็มปอด” ที่ หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา ถนนพระอาทิตย์ รวม 24 รางวัล ซึ่ง ปตท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี
 


เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนและกลุ่มคนรักศิลปะทุกระดับ ได้สร้างสรรค์ผลงาน แสดงทักษะความสามารถผ่านผลงานศิลปะ  ทุกประเภท ทั้งด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และทัศนศิลป์  ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าชมผลงานที่ได้รับรางวัลในปีนี้ ได้ที่ หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา ถนนพระอาทิตย์ กรุงเทพมหานคร ได้ทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสำหรับโครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 35 ในปีนี้ แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประชาชนทั่วไป และระดับเยาวชน รวม 3 กลุ่มอายุ ได้แก่ กลุ่มอายุต่ำกว่า 9 ปี กลุ่มอายุ 9-13 ปี และกลุ่มอายุ 14-18 ปี โดยมีเยาวชนและศิลปินกว่า 542 คน ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรวม 588 ชิ้น ภายใต้หัวข้อ “เมืองเล็ก เมืองใหญ่ หายใจเต็มปอด”เพื่อสื่อสารมุมมองปัญหาสังคมผ่านงานศิลป์ กระตุ้นให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของเมืองในระยะยาว และมีคณะกรรมการตัดสินซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับการยอมรับในวงการศิลปะ ร่วมกันพิจารณาตัดสินรางวัล  อาทิ  ศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร  สุนพงษ์ศรี, ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง, ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิต และ ศาสตราจารย์ ญาณวิทย์ กุญแจทอง เป็นต้นทั้งนี้ การประกวดศิลปกรรม ปตท. ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 จนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือของ ปตท. และมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและกลุ่มคนรักในศิลปะทุกระดับ มีเวทีแสดงความสามารถและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และช่วยสนับสนุนการพัฒนาวงการศิลปะร่วมสมัยของไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของฐานรากที่บ่งชี้ถึงความเป็นชาติไทย และศิลปะของไทยให้ยั่งยืนสืบไป ตลอด 35 ปีที่ผ่านมา มีผู้รักศิลปะส่งเข้าส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 26,800 คน และมีผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดฯ ไปแล้ว 816 รางวัล
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%