อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 29 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 29 กันยายน 2563

GC ดัน Luffala สู่ตลาดออร์แกนิค

GC ดัน Luffala ผลิตภัณฑ์จากพืชอินทรีย์ บนเขาห้วยมะหาด จ.ระยอง รุกตลาดสินค้าออร์แกนิค ในโครงการ Rayong Organic Living พร้อมจำหน่ายแล้ววันนี้ พุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น.
ดร.คงกระพัน  อินทรแจ้ง  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  GC กล่าวว่า โครงการ Rayong Organic Living  ได้ร่วมมือกับ ปฐม ออร์แกนิก ลิฟวิ่ง ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ไทย ออร์แกนิค 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ แชมพู สบู่เหลว ครีมบำรุงผิว และสบู่ล้างมือ โดยนำพืชท้องถิ่นจังหวัดระยองในพื้นที่เขาห้วยมะหาด

ซึ่งเพาะปลูกตามหลักเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ หญ้าคา เร่วหอม ว่านสาวหลง ผักบุ้งทะเล ขิง ใบบัวบก มะนาว และตะไคร้  มาพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรอินทรีย์กลุ่มหอมมะหาด  และนำผลผลิตมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ไทยออร์แกนิก Luffala แปรรูปโดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลา ชุมชนหนองแฟบ จังหวัดระยอง  และ GC ได้วางแผนการตลาดพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ด้วยการสนับสนุนทีมงาน นักวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม ร่วมกับ ปฐม ออร์แกนิก ลิฟวิ่ง ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ไทยออร์แกนิกให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่สนใจวิถีอินทรีย์  เป้าหมายสำคัญ คือ ความยั่งยืน มีตลาด เทคโนโลยี องค์ความรู้ อาชีพอย่างครบวงจร ทำให้ธุรกิจมีความสมดุลระหว่าง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมนายอนัฆ นวราช ผู้อำนวยการปฐม ออร์แกนิก ลิฟวิ่ง กล่าวว่า พื้นที่เขาห้วยมะหาดเป็นแหล่งวัตถุดิบต้นน้ำที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยได้เข้ามาให้ความรู้ในด้านการทำเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกรกลุ่มหอมมะหาด รวมถึงแนะนำองค์ความรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลา และจะนำวัตถุดิบอินทรีย์ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลาได้แปรรูปขั้นต้น มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค  โดยมีสามพรานโมเดล เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมเป็นต้นแบบในการทำโครงการฯ ยังพร้อมสนับสนุนช่องทางการตลาดที่มีอยู่  รายได้ร้อยละ 10 จากการจำหน่ายจะมอบกลับคืนให้ชุมชนเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนอยู่ได้อย่างยั่งยืนผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 ชนิดจาก โครงการ Rayong Organic Living วางจำหน่ายแล้ว ที่ร้านอีโค่โทเปีย สยามดิสคัฟเวอรี่ (Ecotopia Siam Discovery) , ร้านปฐม สาขาทองหล่อ และสวนสามพราน , ศูนย์ความร่วมมือและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (GC Customer Solution Center : CSC) ชั้น 1 อาคารเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ A (EnCo A) , Line Official Account : Patom Organic Living และ  Shopee  LAZADA  JD Central : ร้าน LUFFALA_OFFICIALโครงการ Rayong Organic Living  จะเป็นต้นแบบการพัฒนาวิถีเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน และเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆ ตามแนวทาง GC Circular Living เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกคนไทย ร่วมมีส่วนช่วยเหลือการกระจายรายได้สู่ชุมชนเกษตรต่อไป

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 12