อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 29 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 29 กันยายน 2563

พล.อ.อนุพงษ์มอบนโยบายขับเคลื่อนนโยบายรัฐ

กรมการปกครอง ขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายสำคัญของรัฐบาลสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ อังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น.


กรมการปกครอง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายสำคัญของรัฐบาลสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2563  ณ อาคาร Exhibition Hall 5 อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยพล.อ.อนุพงษ์  เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพร้อมมอบนโยบาย เพื่อขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายสำคัญของรัฐบาลสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ให้กับปลัดจังหวัด นายอำเภอ และผู้บริหารส่วนกลาง รวม 1,074 คน

พร้อมการบรรยายพิเศษจากผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์  บุญญามณี รมช.มหาดไทย นายทรงศักดิ์  ทองศรี  รมช.มหาดไทย ผู้แทนสภากาชาดไทย และนายธนาคม  จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ที่ได้เน้นย้ำการทำหน้าที่ของฝ่ายปกครองในระดับพื้นที่ในการขับเคลื่อน 10 Flagship for DOPA Excellence 2020 โดยกล่าวว่า ข้าราชการกรมการปกครอง โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาค เปรียบเสมือนกลไกหลักของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครองไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่พี่น้องประชาชน ซึ่ง “หน้าที่ของฝ่ายปกครอง คือ การทำให้ประชาชน ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น” รวมทั้งข้อราชการสำคัญและแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปอีกด้วย

#ทุกข์น้อยลงสุขมากขึ้น
#กรมการปกครอง
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 11