อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ฝึกอบรมดับเพลิง ซ้อมแผนให้นักเรียน

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ฝึกอบรมดับเพลิง ซ้อมแผนให้นักเรียน รู้รอดปลอดภัย ศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 13.54 น.

เมื่อเร็วๆ นี้ นายวิโรจน์ คณูวัฒนา นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี กล่าวว่า เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ให้ความสำคัญในเรื่องการเกิดอัคคีภัย และเหตุเพลิงไหม้ จึงจัดโครงการฝึกอบรมดับเพลิง และซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยโดยมอบให้ นายกมล หลักดี หัวหน้างานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลเมืองสองพี่น้อง พร้อมด้วย จ.อ.กฤตภาส สุริย์แสง นำเจ้าหน้าที่ออกดำเนินการซ้อมแผนผจญเพลิงให้กับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ทั้ง 7 แห่ง ประกอบด้วยโรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) โรงเรียนเทศบาล 2 (อำนวยวิทย์) โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดอัมพวัน) โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธิ์อ้น) โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดศรีสำราญ) โรงเรียนเทศบาล 6 (ร่วมพัฒนาคณูปถัมภ์) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสองพี่น้อง นำคณะครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ และบุคคลากรทางการศึกษาผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัย และการผจญเพลิงในเบื้องต้นเนื่องจากคณะครู และเด็กนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ ยังขาดความรู้ และทักษะในการป้องกันระงับอัคคีภัย ดังนั้นการจัดทำแผนป้องกันอัคคีภัย และซ้อมแผนการระงับอัคคีภัย ที่มีความจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมอย่างถูกต้อง จากผู้ชำนาญการ และผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงเข้ามาให้ความรู้ ความเข้าใจในการฝึกอบรมอาทิเช่น ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ การแบ่งประเภทของเพลิง และวิธีดับเพลิงประเภทต่างๆ จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ เครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย การวางแผนการป้องกัน และระงับอัคคีภัย การจัดระบบป้องกัน การระงับอัคคีภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 45