อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563

เมืองลับแลตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

อุตรดิตถ์ ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ให้เข้าถึงการป้องกันและการรักษาอย่างถูกวิธี พฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 12.12 น.


นพ.เสรี นพรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า มูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มสตรีในอ.เมืองอุตรดิตถ์ ได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม รวมถึงเพื่อคัดกรอง ค้นหาผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านมเข้ารับการตรวจเต้านมและตรวจเอกซเรย์เต้านม  โดยในครั้งนี้กลุ่มเป้าหมายเป็นสตรีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไปในจังหวัด 400 คน จนถึงวันที่ 11 ก.ย. 63 ณ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.อุตรดิตถ์นพ.เสรี กล่าวอีกว่า ปัจจุบันมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของสตรีไทย ในปี 2553 พบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ 13,184 ราย และเสียชีวิตประมาณ 4,665 ราย หรือทุก 2 ชั่วโมง จะพบว่าสตรีไทยเสียชีวิตด้วยมะเร็งเต้านม 1 คน และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมาพบแพทย์ในระยะหลังจากที่ได้ลุกลามและแพร่กระจายไปแล้วประมาณร้อยละ 56 โดยปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งเต้านม คือกลุ่มคนที่มีประจำเดือนมาเมื่ออายุน้อย หรือหมดประจำเดือนเมื่ออายุมาก ขาดการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารไขมัน และมีญาติพี่น้องสายตรง ได้แก่ แม่ ป้า น้า พี่ น้อง เป็นมะเร็งเต้านม ปกติเรามักพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 40 ปีขึ้นไป แต่ในสตรีอายุ 20-30 ปี ก็พบได้บ่อยเช่นกัน ซึ่งผู้ป่วยมักมาด้วยอาการมีก้อนและแผลที่เต้านม หรือมีเลือดหรือน้ำเหลืองไหลจากหัวนม

สำหรับโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง อาการของโรค การรักษา การสอนการตรวจเต้านมด้วยตนเอง คัดกรอง ค้นหาผู้ป่วยที่มี่ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านม ตรวจเต้านมให้กับสตรีอายุ 25 ปี ขึ้นไป โดยแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หากพบสิ่งผิดปกติ จะส่งต่อให้แพทย์ตรวจร่างกาย เพื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่อไป

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 36