อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563

อุทยานฯไทรโยค แก้ปัญหาช้างป่าแบบบูรณาการ

นอภ.ไทรโยค ร่วมหน.อุทยานฯ – นายกสื่อ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา (PAC)  แก้ปัญหาช้างป่าอย่างยั่งยืน จัดระเบียบเก็บหาของป่า ล้อมรั้วหน้าน้ำตกไทรโยคน้อย ไม่เก็บค่าเข้าชม จันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 09.35 น.


เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ได้มีการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติไทรโยค (PAC) ครั้งที่ 4/2563 โดยมีนายสาวิตร เจียมจิระพร นายอำเภอไทรโยค เป็นประธาน นายสมเจตน์ จันทนา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรโยค นายวุฒิเดช ก้อนทองคำ นายกสมาคมสื่อมวลชน จังหวัดกาญจนบุรี และคณะกรรมการจากหลายหน่วยงาน เข้าร่วมประชุม
     
นายสมเจตน์ จันทนา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรโยค กล่าวว่า หลังประกาศกรมอุทยานแห่ชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง เปิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทุกแห่ง หลังจากปิดเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีข้อกำหนดและมาตรการในการเปิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยานเพิ่มมากขึ้น
   
สำหรับ แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์ การพัฒนาอุทยานแห่งชาติไทรโยค การจัดเวทีประชาคม เรื่อง การเก็บหาทรัพยากรธรรมชาติ ที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค เช่น เห็ด หน่อไม้ ฯลฯ โดยได้ข้อสรุปให้มีการออกบัตร แก่ชาวบ้านเป็นรายบุคคล ที่จะเข้าไปเก็บหาของป่า ในแต่ละหมู่บ้าน มีกำหนด 1 ปี  โดยห้ามมิให้คนจากถิ่นที่อื่นเข้าหาเก็บ อีกทั้งห้ามกระทำผิดกฎหมายใด ๆ
   
ในเรื่องโครงการก่อสร้างรั้วรอบน้ำตกไทรโยคน้อย  อุทยานแห่งชาติไทรโยค ความยาว 369 เมตร ได้มีการพูดคุยกับชาวบ้านร้านค้า บริเวณน้ำตกไทรโยคให้เข้าใจเจตนารมณ์ในการก่อสร้าง จนได้ข้อสรุปว่าในชั้นแรกนี้ จะไม่มีการเก็บค่าผ่านประตูกับนักท่องเที่ยวแต่อย่างใด 

สำหรับในเรื่องการดูแลช้างป่า ซึ่งมีจำนวนกว่า 80 ตัวนั้น ฝูงช้างมักจะออกมาจากป่าทางบริเวณด้านหมู่บ้านแก่งจอ และหมู่บ้านดาวดึงส์ ก็มีการวางติดตั้งกล้องเอ็มแคป จำนวน 15 ตัว สำหรับดูติดตามช้าง นอกจากนี้ได้เตรียมปลูกไผ่ป่า เป็นแนวป้องกัน สร้างแหล่งน้ำจำนวน 12 แห่ง ทำโป่งเทียมให้มากขึ้น รวมทั้งเตรียมพื้นที่กว่า 600 ไร่สำหรับปลูกพืชอาหารของช้างป่า
ในเรื่องช้างป่า นายสาวิตร เจียมจิระพร นายอำเภอไทรโยค ได้แนะนำให้นายก อบต.ใช้เงินงบประมาณเข้าช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกช้างป่าเข้าหากินทำลายพืชผลเสียหาย หากมีปัญหาใด ๆ ในเรื่องดังกล่าวให้แจ้งบอก จะดำเนินการให้โดยเร่งด่วน

อย่างไรก็ตาม จากการลาดตระเวน ของเจ้าหน้าที่ชุด Smart Patrol ได้ติดตั้งวางกล้องคาเมราแท็ป ในหลายพื้นที่ป่า พบสัตว์ป่าชนิดต่าง ๆ หลากหลายสายพันธุ์ เพิ่มจำนวนมากขึ้น ทั้งเสือโคร่ง เสือดาว เสือดำ เสือลายเมฆ เสือไฟ ซึ่งอยู่ในระบบห่วงโซ่อาหารสูงสุด รวมถึงได้ภาพของสมเสร็จแม่ลูก ซึ่งแสดงให้เห็นชี้บ่งชัดว่า ระบบนิเวศของป่าอุทยานฯ ไทรโยค มีความสมบูรณ์เป็นอย่างมาก

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 27