อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 28 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 28 กันยายน 2563

'มูลนิธิคุณ'สร้างหุ่นเชิดปลูกจิตสำนึก นร.ในการแยกขยะ

'มูลนิธิคุณ'สร้างหุ่นเชิดปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ให้กับ นร.ในโรงเรียน ให้เรียนรู้การคัดแยกขยะ พุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 00.05 น.


นางสาวปรางค์ทิพย์ อนันตวิภาต ประธานมูลนิธิคุณ เปิดเผยว่า "มูลนิธิคุณ" ได้สร้างเครื่องมือ "หุ่นเชิด (puppets)" รูปแบบใหม่ที่จะออกตระเวนไปยังสถานศึกษา 30 โรงเรียนทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้นักเรียนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาตอนต้น ในการสร้างการเรียนรู้เรื่องการแยกขยะที่ถูกต้อง รวมถึงผลักดันและปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการไม่ทิ้งขว้างสัตว์ เช่น สุนัข-แมวจรจัดอีกด้วย 
  
แม้ไวรัสโควิด-19 จะเปรียบเสมือน "โรคร้าย" ต่อสังคมโลก แต่ในมุมกลับกัน โควิด-19 กลายเป็นดั่ง "วัคซีน" ที่รักษาและเยียวยาธรรมชาติ หลายองค์กรทั่วโลกต่างหันมาให้ความสนใจและห่วงใยต่อธรรมชาติ รวมถึงประเทศไทย ก็ได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ผลกระทบจากวิกฤต-19 ต่อโลกใบนี้ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน รวมถึงปัญหาเรื่องของปริมาณขยะที่มีจำนวนมาก จากการสั่งอาหารมารับประทานที่บ้าน ทำให้มูลนิธิคุณ ตระหนักถึงปัญหาและได้จัดโครงการรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่กลุ่มเด็กและเยาวชนในด้านการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลต่างๆ โดยจะมุ่งปลูกจิตสำนึกตั้งแต่การคัดแยกขยะไปจนถึงการจัดการขยะ 
 


นอกจากนี้ยังเตรียมวางแผนจัดกิจกรรมการขี่จักรยานรณรงค์ลดฝุ่น PM 2.5 ที่จะจัดครั้งแรกในวันที่ 18 ตุลาคม 2563 นี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรือ Ecotourism ซึ่งก็คือ การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ 
 กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้พวกเราทุกคนเป็นผู้ผลิตวัคซีนรักษาสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว โดยจะมุ่งเน้นไปตามสถานที่ที่มีความน่าสนใจและเป็น "แลนด์มาร์ค" ของพื้นที่ต่างๆทั่วเมืองกรุงเทพมหานคร และจะจัดกิจกรรมการคัดแยกและจัดการขยะไปในตัวอีกด้วย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 9