อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563

มอบทุนการศึกษาให้เด็กรักเรียน รร.กรรณสูตศึกษาลัย

มอบทนุการศึกษาให้รักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย พุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 06.02 น.


ที่โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส ให้กับนักเรียนและวงโยธวาทิต ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 38 จำนวน 70 ทุน โดยมีนายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รอง ผวจ.สุพรรณบุรี นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการ จ.สุพรรณบุรี นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี นายอุดม โปร่งฟ้า ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอัครวิทย์  จิ๋วนารายณ์ ผอ.ททท.ภาค 2 สุพรรณบุรี ร่วมพิธี

นายวราวุธ กล่าวว่าเป็นอีก 1 ปี ที่มูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส ศิลปอาชา ได้มามอบทุนให้กับลูกหลานชาวกรรณสูตฯ ซึ่งเป็นปีที่ 38 แต่ละทุนในแต่ละปีที่มอบให้ไปนั้นแม่จะไม่มากมาย แต่สิ่งที่สำคัญก็คือการที่มูลนิธิฯโดยพ่อบรรหาร ศิลปอาชา ได้มอบให้กับพวกเราตั้งแต่ 38 ปีที่แล้ว มาจนถึงวันนี้ ตอนแรกไม่กี่สิบทุนจนเวลาผ่านมาไปจำนวนทุนที่มอบให้เพิ่มมากขึ้น จึงขอฝากลูกหลานทุกคนว่าการที่เราได้รับเงินจากมูลนิธิฯไปนั้นหัวใจสำคัญไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงิน แต่หัวใจสำคัญอยู่ที่ว่าเงินที่เราได้รับไปนั้นเป็นเงินที่มาจากมูลนิธิฯของผู้ชายคนหนึ่งที่อยากจะเห็นอนาคต อยากจะเห็นการศึกษาของเยาวชนทุกคน มีอนาคตที่สดใส ได้รับการศึกษาที่สูง ได้รับการศึกษาที่ดี จึงเป็นเหตุให้พ่อบรรหาร นั้นมอบทุนการศึกษาเรื่อยมาอย่างที่เห็น จนตกทอดมาถึงศิลปอาชารุนที่ 2 

ด้าน น.ส.ศิรินยา สังข์เมือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 เป็นตัวแทนของผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา กล่าวว่าขอกราบขอบคุณตระกูลศิลปอาชา ที่ได้มอบทนุการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนที่เข้ารับทุนการศึกษาทุกคน ซึ่งเป็นการมอบโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน พวกเราขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วยความเพียรพยายาม ประพฤติปฎิบัติตนเป็นคนดีของสังคม สร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อส่วนรวมให้สมกับเป็นเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ นำทุนการศึกษาที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาอย่างสูงสุด และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะขอตอบแทนด้วยการตอบแทนคุณแผ่นดินสืบไป ตอบแทนพระคุณตระกูลศิลปอาชาด้วยสัญญาจะเป็นคนดีมีอนาคตอันสดใสกตัญญูกตเวทีเพื่อชาติไทย พัฒนาก้าวไกลด้วยสัจจะกตัญญูรักและศรัทธาศิลปอาชาตลอดกาล

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%