อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 28 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 28 กันยายน 2563

เปิดอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณี Upgrade บัตร

กรมการท่องเที่ยว กำหนดจัดอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (Upgrade บัตร) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.


กรมการท่องเที่ยว กำหนดจัดการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 4 วัน รวม 27 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นปีสุดท้าย เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จำเป็นในการประกอบอาชีพของมัคคุเทศก์เพื่อรองรับการต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เปิดรับมัคคุเทศก์เฉพาะผู้มีใบอนุญาตทั่วประเทศ ใน 4 ภูมิภาค ซึ่งเป็นปีสุดท้ายที่กรมการท่องเที่ยวสนับสนุนงบประมาณในการจัดฝึกอบรม รายละเอียดการรับสมัครดังนี้
 
มัคคุเทศก์ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://www.eventpassinsight.co/guide/registration/create/dot  ตั้งแต่วันนี้ – 21 ส.ค. 2563

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 21