อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563

เข้มทุกขั้น ป้องกันลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์

กรมปศุสัตว์เฝ้าระวังลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์ เข้มงวดทุกมาตรการป้องกันโรคระบาด พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 น.


นายสัตวแพทย์คมสัน รุ่งเรือง หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ โดยกองสารวัตรและกักกัน ยังทำงานอย่างเข้มข้นและรอบคอบในการเฝ้าระวังการลักลอบนำเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์เข้าประเทศไทย ทั้งการตรวจหาและการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อสร้างความมั่นใจในอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์ของไทย
 


มาตรการที่ดำเนินการจะเริ่มตั้งการติดตามตรวจสอบเที่ยวบินเป้าหมาย ซึ่งเป็นเที่ยวบินที่มักพบประวัติการนำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตหรืออาจเป็นเที่ยวบินที่มีโรคระบาดสัตว์ในขณะนั้น และเสริมการทำงานให้ละเอียดมากขึ้นด้วยสุนัขดมกลิ่น ที่จะส่งสัญญาณหากพบกระเป๋าต้องสงสัย การตรวจสอบเป็นไปตามลำดับขั้นตอนภายใต้กฎหมาย คือหากพบสิ่งต้องห้าม จะแจ้งข้อห้ามและให้ทิ้งสิ่งต้องห้ามนั้น  หากไม่พบเจ้าของกระเป๋า จะตรวจยืนยันร่วมกับสายการบินด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ กรณีเจ้าของไม่ยินยอมจะถูกดำเนินการตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 


''ต้องขอความร่วมมือกับผู้โดยสารที่เดินทางไป-มาระหว่างประเทศ ตระหนักถึงความสำคัญและให้ความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ เพราะท่านคือส่วนสำคัญที่จะทำให้อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์บ้านเราพัฒนาไปในทางที่ดี '' นายสัตวแพทย์คมสัน กล่าว

 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 10