อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 28 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 28 กันยายน 2563

ส.ส.พปชร.เร่งติดตามแก้ปัญหาให้ปชช.

ส.ส.ภาคภูมิ ขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปแก้ไขปัญหาภัยแล้งในจังหวัดตาก พร้อมหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ขณะที่ส.ส.จีรเดช ขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดสรรงบประมาณแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่พะเยา หลัง ครม.อนุมัติงบประมาณไปแล้วกว่า 8 พันล้าน ศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 05.00 น.


นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข ส.ส. จังหวัดตาก เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ ขอหารือประธานสภาฯไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นเนื่องจากในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาเกิดภาวะฝนแล้งอย่างหนักและรุนแรงในบริเวณฝั่งตะวันตกของอำเภอแม่สอด แม่ระมาด พบพระ ท่าสองยาง และอุ้มผาง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในจังหวัดตาก เพราะที่ผ่านมาจังหวัดตาก ได้อานิสงส์จากฝนที่พัดมาจากประเทศเมียนมา และเกษตรกรด้วยความเคยชินจึงปลูกพืชผลทางการเกษตร

ไม่ว่าจะเป็นข้าว ข้าวโพด พืชไร่ แต่เนื่องจาก 2 เดือนที่ผ่านมามีฝนแล้งอย่างหนักผลผลิตทางการเกษตรกรเริ่มแห้งตาย ประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่ ทั้งนี้ที่ผ่านมาร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้กรมฝนหลวงเข้าไปดูแลพื้นที่ แต่ด้วยข้อจำกัดหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่ห้ามบินในระยะ 5 ไมล์ห่างจากขอบชายแดน ลมเมฆ ความชื้น จึงทำให้การทำฝนหลวง ได้ประสิทธิผลที่น้อยมาก มีฝนตกแต่ไม่เพียงพอ มิหนำซ้ำบางพื้นที่ที่ห่างกันเพียงนิดเดียวมีฝนตกอยู่ 2 ชั่วโมง มีน้ำหลาก พืชไร่ ข้าว เสียหายหมด ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าแปลกสำหรับธรรมชาติในปีนี้

ดังนั้นจึงฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรฯสั่งการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลตรวจสอบประเมินความเสียหายของเกษตรกรพร้อมทั้งหามาตรการเยียวยาในทางระยะสั้นคือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และระยะยาวด้วยการให้ความรู้กับเกษตรกรว่าผลที่ได้รับจากการทำลายธรรมชาติเกิดขึ้นได้อย่างไร พร้อมกับหาทางเยียวยาเกษตรกรในอนาคตด้วยด้านนายจีรเดช ศรีวิราช ส.ส.พะเยา เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ หารือประธานสภาฯผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพะเยา หลายพื้นที่ไม่มีน้ำทำนาต้นกล้าเริ่มแห้งเหี่ยว ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นซ้ำซากทุกปี และตามหนังสือด่วนที่สุดของกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 2 เมษายน 2563 และเพิ่มเติมครั้งที่ 1 วันที่ 7 เมษายน ครั้งที่ 2 วันที่ 10 เมษายน และครั้งที่ 3 วันที่ 21 เมษายน

ซึ่งได้แจ้งไปทุกจังหวัดให้รวบรวมโครงการจากหน่วยงานในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งว่า ครม.ได้มีมติเห็นชอบในหลักการไปแล้ว เมื่อวันที่ 17 มีนาคม ด้วยกรอบวงเงินงบประมาณ 8,300 ล้าน ซึ่งเป็นโครงการที่ผ่านการพิจารณาไปนานแล้ว 

แต่จนถึงขณะนี้ไม่ทราบว่าโครงการต่างๆที่เป็นความหวังของพี่น้องเกษตรกรอยู่ในขั้นตอนใด และจะได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือไม่ จึงฝากประธานสภาฯทวงถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากนี้ขอฝากไปยังกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนถึงถนนทางหลวงหมายเลข 1202 ที่เชื่อมจากอำเภอเมือง สู่ภูกามยาว เข้าอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ถนนสายนี้ได้รับความเสียหายมานานหลายปี ซึ่งหากพัฒนาให้ดี มีความปลอดภัย จะเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญอีกเส้นทางหนึ่งที่สามารถเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้า การท่องเที่ยวทั้งในภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้านได้เป็นอย่างดี เพราะเส้นทางนี้สามารถเชื่อมผ่านด่านชายแดนได้หลายช่องทาง จึงขอฝากประธานสภาฯไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้โปรดพิจารณาเร่งแก้ปัญหาทั้ง 2 เรื่อง

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 80