อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 28 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 28 กันยายน 2563

ส.ว.พบปชช.มอบเตาเผาถ่านชีวมวลลดมลพิษ

ส.ว.พบประชาชนจังหวัดนราธิวาส มอบเตาเผาถ่านชีวมวล ลดมลพิษ กระตุ้นเศรษฐกิจครัวเรือน พฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 20.23 น.


เมื่อวันที่ 30 ก.ค. พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ นายนิอาแซ  ซีอุเซ็ง สมาชิกวุฒิสภา พร้อมกับนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนเพื่อรับฟังและพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยเฉพาะประเด็นคุณภาพชีวิตหลังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019  บทบาทของสมาชิกวุฒิสภาและ ช่องทางในการติดต่อกับภาครัฐจากนั้นได้ร่วมกันส่งมอบเตาเผาถ่านชีวมวลแบบถังน้ำมันขนาด 200 ลิตร ให้กับประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ โครงการเตาเผาถ่านชีวมวลแบบถังน้ำมันนี้ มาจากงบบริจาคของสมาชิกวุฒิสภาที่ต้องการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิท-19 โดยมาจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ที่ต้องการกำจัดเศษไม้วัสดุที่เหลือใช้ด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีง่าย ๆ ไร้มลพิษ และก่อให้เกิดถ่าน สำหรับเป็นพลังงานใช้ในครัวเรือนและสามารถช่วยเหลือทางเศรษฐกิจเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วย.


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 106