อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 28 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 28 กันยายน 2563

''สรรเพชญ''โวยท่าเรือระนองเกาไม่ถูกที่คัน

''สรรเพชญ บุญญามณี''โฆษกอนุต่อเรือและพาณิชยนาวี โวยรัฐบาลท่าเรือระนองเกาไม่ถูกที่คัน พฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.28 น.


นายสรรเพชญ บุญญามณี โฆษกอนุกรรมาธิการศึกษาอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือและพาณิชยนาวี เปิดเผยว่า จากข่าว กทท (การท่าเรือแห่งประเทศไทย) วันที่ 20 กรกฎาคม ที่ผ่านมา รัฐเทงบ 41.8 ล้าน ไปรับปรุงหน้าท่าเรือระนอง ให้รับเรือที่มีขนาดบรรทุก 12,000 เดทเวทตัน เช่น การปรับปรุงยางกันกระแทก สะพานทางเข้าท่าเทียบเรือ การเทงบประปรุงครั้งนี้เหมือนจะเกาไม่ถูกที่คัน หน้าท่าจะพร้อมแค่ไหน แต่ร่องน้ำตื้นเรือเข้าไม่ได้ ไม่มีสินค้า ไม่มีการเชื่อมโยงหลังท่า

งานนี้เราเอาเงินไปละเลงเล่นอีก 41.8 ล้านแล้วท่าเรือระนองมีปัญหาเร่งด่วนคืออะไร ปัจจุบันร่องน้ำลึกให้เรือขนาด 12,000 เดทเวทตันเข้าได้ไหม จากข้อมูลจากกัปตันผู้ใช้ร่องน้ำนี้พบว่า ร่องน้ำลึกไม่เกิน 7.0 เมตร ทั้งที่ออกแบบไว้ 8 เมตร และประเด็นปัญหาอื่นๆที่จะกล่าวต่อไป  และจากการศึกษาปัญหาท่าเรือระนองที่ไม่มีเรือสินค้าเข้ามาเทียมท่าเลย มีแต่เรือส่วนสนับสนุนแท่นขุดเจาะจ้ำมันที่ไปทำภาระกิจในพม่ามาใช้บริการ

ปัญหาหลักๆของท่าเรือระนองคือ  1. สร้างโดยไม่ศึกษาอุปสงค์ในพื้นที่ ไม่มีสินค้ามากพอที่จะป้อนเข้าท่าเรือ ทำให้ไม่มีเรือมาเข้าไม่มีความคุ้มค่าเชิงพาณิชย์
2. ขาดพื้นที่หลังท่า ลานวางตู้สินค้า ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า  3. ระบบเชื่อมต่อกับท่าไม่สะดวก สินค้าที่จะมาจาก แหลมฉบัง ชุมพร หรือจังหวัดทางชายฝั่งทะเลตะวันออก ถนนมีความชัน แคบ คดเคี้ยว เข้าลำบาก เสียเวลา

ส่วนแนวทางแก้ไขคือ 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบถนน ระบบราง เชื่อมต่อท่าเรือกับแหลมฉบัง ชุมพร  2. การเชื่อมโชงพัฒนาเศรษฐกิจอย่างไม่เลื่อนลอยของประเทศกลุ่ม BIMSTEC ระหว่าง ๗ ประเทศในอ่าวเบงกอล ประกอบด้วย บังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย เมียนมาร์ เนปาล ศรีลังกา และไทย เพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าเข้าออกท่า 
3. ผลักดันให้เป็นท่าเรือชายฝั่งเชื่อมโยง ตรัง-ปีนัง-ทวาย 4. สนับสนุนให้เกิดเขตอุตสาหกรรมการแปรรูปไม้ยางพาราและยางพาราเพื่อป้อนเป็นสินค้าส่งออกจากท่าเรือ

จากประเด็นปัญหาการเชื่อมโยงระบบขนส่งกับท่าเรือ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคมที่ผ่านมา ทางอนุกรรมาธิการศึกษาอู่ต่อเรือและพาณิชยนาวีซึ่งมีนายชัยชนะ เดชเดโชเป็นประธาน ได้เชิญ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) มาให้ข้อมูล โดยเฉพาะปัญหาท่าเรือระนอง พบว่าอยู่ในขั้นตอนของกำลังทำการศึกษาการพัฒนาระบบรางและถนนนเพื่อเชื่อมต่อท่าเรือครับ นายสรรเพชญ กล่าว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 21