อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 28 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 28 กันยายน 2563

PEAบุกเมืองตราดส่งมอบ"รักษ์น้ำ สร้างฝาย"

PEA ส่งมอบฝายชะลอน้ำในโครงการ "PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย" ประจำปี 2563 ณ ต.ตะกาง อ.เมือง จ.ตราด อังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 19.06 น.


เมื่อวันที่ 21 ก.ค. เวลา 09.30 น. นายปฏิคม วงษ์สุวรรณ กรรมการบริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและส่งมอบฝาย โครงการ "PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย" ประจำปี 2563 ณ บริเวณฝายคลองสีระมัน หมู่ 6 ตำบลตะกาง อำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยมีผู้บริหารและพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชาวบ้านในพื้นที่ตำบลตะกาง เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

โดยโครงการ PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2553 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการดูแล รักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์ในการสร้างฝายคลองสีระมันในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มที่กักเก็บน้ำให้กับชุมชนในช่วงฤดูแล้ง เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์พืชที่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ ลดปัญหาการพังทลายของดิน และขจัดความแห้งแล้งให้กับท้องถิ่น ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ เทศบาลตำบลตะกาง ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บริษัทห้างร้านในพื้นที่ และพี่น้องชาวบ้านตำบลตะกาง และหมู่บ้านใกล้เคียง ร่วมมือในการก่อสร้างฝาย และอำนวยความสะดวก จนทำให้การดำเนินการสร้างฝายลุล่วงไปด้วยดี ส่งผลให้ประชาชนชาวบ้านตำบลตะกาง ได้รับประโยชน์ในการจัดสร้างฝายแห่งนี้กว่า 80 ครัวเรือน คิดเป็นพื้นที่การเกษตรประมาณ 400 ไร่...คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 55