อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564

"ฉัตรชัย"ต้อนรับบอร์ดสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ  

"ฉัตรชัย" ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากสถาบันการเงินของรัฐทั้ง 9 แห่ง พร้อมพิจารณาผลการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด พุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.40 น.


นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)  ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ และเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 2/63 จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 63 ของสมาคม ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากสถาบันการเงินของรัฐทั้ง 9 แห่ง  พร้อมนี้สมาคมฯ ได้มีการแสดงความยินดีกับ นายฉัตรชัย ศิริไล ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (วาระที่ 2)ขณะที่นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และนายวิทัย รัตนากร ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการธนาคารออมสิน 

การประชุมครั้งนี้ ได้มีการพิจารณารายงานผลการดำเนินงานของสมาคมตั้งแต่เริ่มจัดตั้งเมื่อวันที่ 17 เม.ย.62 ถึงสิ้นเดือนธ.ค. 62 พร้อมทั้งอนุมัติงบดุลและบัญชีรายรับ/รายจ่ายของสมาคม ปี 62 และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 63 

นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาแก้ไขข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายของสมาคม และพิจารณาผลการดำเนินงานตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่สถาบันการเงินของรัฐทั้ง 9 แห่ง ได้ร่วมกันดำเนินการในครึ่งปีแรกของปี 63 นี้

สำหรับการประชุมคณะกรรมการสมาคมครั้งที่ 2/ 63 และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 63 นี้  จัดขึ้น ณ ห้องวิมานเมฆ ชั้น 3 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่  เมื่อวันที่ 8 ก.ค.63

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น