อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

''บิ๊กป้อม''น้อมนำทฤษฎีแก้มลิง แก้ปัญหาน้ำ

พล.อ.ประวิตร  น้อมนำทฤษฎีแก้มลิง แก้ปัญหาน้ำเติมน้ำใต้ดิน  ป้องกันน้ำท่วม/น้ำแล้ง  ช่วยเหลือปชช.รณรงค์ประหยัดน้ำ พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น.


เมื่อวันที่  2 ก.ค.63   พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นรม. เปิดเผยว่า วันนี้เวลา10.00น.  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม เติมน้ำใต้ดิน โดยมี นาย วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เข้าร่วมในพิธี  ณ  ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม มิราเคิล แกรนด์  คอนเวนชั่น  กรุงเทพฯพล.อ.ประวิตร  ได้กล่าวเปิดการประชุม โครงการเติมน้ำใต้ดินและการเตรียมขยายผลโครงการให้ครอบคลุมพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาน้ำ ทั่วประเทศ โดยการประชุมได้มีการนำเสนอแนวทางและให้ความรู้ เพื่อนำไปดำเนินการ ในพื้นที่ต่างๆ พร้อมมอบคู่มือการเติมน้ำใต้ดิน ให้ มท. เพื่อนำไปถ่ายทอดผ่านผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ให้มีความเข้าใจ และเกิดการเรียนรู้ การยอมรับ  เห็นคุณค่าการแก้ปัญหาน้ำทั้งระบบได้แก่น้ำท่วม น้ำหลาก และน้ำแล้ง ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ของตน และสามารถมีน้ำที่มีคุณภาพดีทั้งก่อนเก็บและหลังเก็บ ได้อย่างยั่งยืน ตลอดไป ซึ่งจะเป็นการประหยัดงบประมาณการแก้ปัญหาน้ำได้เป็นอย่างดี  ทั้งนี้รัฐบาล ได้มอบหมายให้ สทนช. และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นเจ้าภาพหลัก ในการศึกษาและกำหนดแนวทางการเติมน้ำใต้ดิน เพื่อนำน้ำที่เหลือใช้ในช่วงน้ำท่วม/น้ำหลาก หรือจากน้ำฝนที่ตกลงมา เติมลงสู่ชั้นน้ำบาดาลด้วยวิธีการที่เหมาะสม กับสภาพพื้นที่ เพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ในช่วงเวลาที่ต้องการ และเป็นการฟื้นฟูชั้นน้ำบาดาล แก้ไขปัญหาการลดระดับลง ของชั้นน้ำบาดาลให้กลับคืนสู่สภาพเดิม และเพิ่มน้ำต้นทุน ให้เพียงพอต่อความต้องการในอนาคต

พล.อ.ประวิตร  ได้สั่งการให้ ทส.และ มท. ช่วยกันขับเคลื่อนโครงการเติมน้ำใต้ดินโดย น้อมนำศาสตร์พระราชา ทฤษฎีแก้มลิงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม อย่างจริงจัง  พร้อมกำชับ ผวจ.ทุกจังหวัดให้กำกับดูแล และควบคุม ท้องถิ่นที่ดำเนินการเติมน้ำใต้ดิน จะต้องทำอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำน้ำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน/เกษตรกร เมื่อจำเป็น ต่อไป พล.อ.ประวิตร  ยังได้เชิญชวน ข้าราชการ ภาครัฐ เอกชน และประชาชน ได้ให้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการและรณรงค์การประหยัดน้ำ รู้จักใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ทั้งการอุปโภคบริโภค การทำเกษตรปลูกพืชน้ำน้อย รวมถึง การมีแหล่งน้ำแบบพึ่งพาตนเองได้ ของทุกภาคส่วน ในอนาคต ข้างหน้า

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%