อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

ถนนมอเตอร์เวย์เลียบอ่าวไทย''เปิดภาคใต้'' ฟื้นฟูประเทศ

การสัญจรและขนส่งไปกรุงเทพของคนในพื้นที่ภาคใต้ยังใช้ทางถนนเป็นหลัก แม้ทางน้ำยังพอมีอยู่แต่ใช้สำหรับขนส่งสินค้าเท่านั้น ทางรถไฟก็ไม่เพียงพอและคนไม่นิยมเท่าทางรถยนต์ ทำให้การเพิ่มถนนขึ้นมาอีกหนึ่งเส้นทาง พุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 น.


ในวันที่ 24 มิ.ย 2563 นี้ สภาผู้แทนราษฎร ได้บรรจุระเบียบวาระให้ผมเป็นผู้ได้ตั้งกระทู้ถาม เรื่อง ถนนเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย (มอเตอร์เวย์อ่าวไทย) ซึ่งผมมีความมุ่งหมาย ที่จะให้มีเส้นทางการคมนาคมเพื่อลงสู่ภาคใต้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเส้นทาง คือ ถนนแถบเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย จากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดนราธวาส เหตุเพราะในปัจจุบันนี้มีเส้นทางสู่ภาคใต้มีเพียงเส้นทางเดียว คือถนนเอเซียหรือถนนเพชรเกษม

ในคราวที่มีภัยพิบัติน้ำท่วมใหญ่ทุกครั้งทำให้ถนนนี้ถูกตัดขาดสัญจรไปมาไม่ได้ ส่งผลทำให้ภาคใต้เดือดร้อนอย่างแสนสาหัส ทั้งคนและด้านเศรษฐกิจ ประกอบกับในปัจจุบันมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจในทุกจังหวัด และกับประเทศเพื่อนบ้านมากยิ่งขึ้น ทำให้ถนนหนทางที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ และที่สำคัญการท่องเที่ยวก็ได้มีการขยายตัวเป็นอย่างมากเช่นกัน เพราะภูมิภาคดังกล่าวมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมายหลายแห่ง ความต้องการที่จะให้มีถนนลงสู่ภาคใต้เพิ่มขึ้นอีก 1 เส้นทางจึงมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว
พรรคประชาธิปัตย์ได้มีนโยบายของพรรคให้มีถนนเส้นนี้ขึ้นทันที ถ้าหากพรรคได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล แต่ปรากฏผลหลังเลือกตั้งว่า พรรคประชาธิปัตย์ได้เป็นแค่พรรคร่วมรัฐบาล และไม่ได้กำกับดูแลกรมทางหลวงด้วย แต่ผมในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ก็ไม่ละเลยที่จะพลักดันให้ถนนเส้นนี้เกิดขึ้นให้ได้ เพราะการสัญจรและขนส่งไปกรุงเทพของคนในพื้นที่ภาคใต้ยังใช้ทางถนนเป็นหลัก แม้ทางน้ำยังพอมีอยู่แต่ใช้สำหรับขนส่งสินค้าเท่านั้น ทางรถไฟก็ไม่เพียงพอและคนไม่นิยมเท่าทางรถยนต์ ทำให้การเพิ่มถนนขึ้นมาอีกหนึ่งเส้นทาง จึงเป็นความต้องการอย่างมากของคนภาคใต้

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผมจึงตั้งกระทู้ถามรัฐบาลว่า เพื่อพลักดันให้รัฐบาลนี้ ได้มีการขยายเส้นทางลงสู่ภาคใต้จากกรุงเทพมหานครจนถึงสุดทางที่อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส โดยเร็วที่สุด

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    89%
  • ไม่เห็นด้วย
    11%

บอกต่อ : 44