อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 11 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 11 สิงหาคม 2563

การมีเพศสัมพันธ์ที่ดีหลังอายุ50ปี หวังกลับมาเป็น'หนุ่ม-สาว'(ตอน3)

จะชนะอาการปวดเรื้อรังอย่างไร? มีหลายภาวะของโรคที่ทำให้เกิดอาการปวดเรื้อรังและสามารถรบกวนการมีเพศสัมพันธ์ได้เช่นกัน  เงื่อนไขของกระดูกและกล้ามเนื้อ โรคงูสวัด การไหลเวียนของเลือดไม่ดี  ปัญหาเหล่านี้สามารถรักษาได้แต่ไม่ได้ทั้งหมด          พุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 00.15 น.

จะชนะอาการปวดเรื้อรังอย่างไร? มีหลายภาวะของโรคที่ทำให้เกิดอาการปวดเรื้อรังและสามารถรบกวนการมีเพศสัมพันธ์ได้เช่นกัน  เงื่อนไขของกระดูกและกล้ามเนื้อ โรคงูสวัด การไหลเวียนของเลือดไม่ดี  หรือภาวะของหลอดเลือดอาจนำไปสู่ปัญหาการนอนหลับ  ภาวะซึมเศร้า  การแยกตัวออกมาคนเดียวและการเคลื่อนไหวลำบาก สิ่งต่าง ๆที่กล่าวข้างต้นสามารถนำไปสู่ความยากลำบากของการมีความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างผู้สูงอายุ  อย่างไรก็ตามปัญหาเหล่านี้สามารถรักษาได้แต่ไม่ได้ทั้งหมด
        
การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยในผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคเบาหวานในผู้ชายสามารถทำให้เกิดโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ  นอกจากนี้โรคเบาหวานยังสามารถทำให้น้ำอสุจิลดน้อยลง และเกิดการหลั่งน้ำอสุจิไหลย้อน ทำให้น้ำอสุจิไหลเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะแทนที่จะพุ่งออกนอกอวัยวะเพศ  อย่างไรก็ตามเมื่อปัสสาวะ น้ำอสุจิจะออกมาด้วย ไม่มีผลต่อสุขภาพร่างกาย
        
โรคเบาหวานในผู้หญิง อาจทำให้เกิดปัญหาทางเพศ รวมถึงช่องคลอดแห้ง การมีเพศสัมพันธ์แล้วเจ็บปวด  ความต้องการทางเพศลดลงและการตอบสนองต่อการกระตุ้น อารมณ์ทางเพศลดลง และไม่สามารถถึงจุดสุดยอด  ดังนั้นการใช้สารหล่อลื่นบางครั้งสามารถช่วยได้ ผู้ชายและผู้หญิงที่เป็นโรคเบาหวานควรพูดคุยปรึกษากับแพทย์  หากมีอาการทางเพศเนื่องจากเจ็บป่วย การรักษาทางการแพทย์อาจเป็นประโยชน์ได้
        
การมีเพศสัมพันธ์หลังจากหัวใจวาย โรคหัวใจเป็นอีกภาวะหนึ่งทางการแพทย์ที่สามารถนำไปสู่ปัญหาทางเพศ  การแข็งตัวและตีบของหลอดเลือดแดงสามารถขัดขวางการไหลเวียนของเลือดและความดันโลหิตสูงยังทำให้การไหลเวียนของเลือดลดลง ซึ่งภาวะโรคเหล่านี้สามารถนำไปสู่ปัญหาการแข็งตัวของอวัยวะเพศในผู้ชาย โรคหลอดเลือดหัวใจตีบสามารถนำไปสู่โรคหัวใจวาย  อย่างไรก็ตามในที่สุดประมาณสามถึงหกสัปดาห์หลังจากอาการหัวใจวายดีขึ้น  ผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถกลับมาทำกิจกรรมทางเพศ  ซึ่งเป็นช่วงอาการของผู้ป่วยปลอดภัยอีกครั้ง  ผู้ป่วยควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์เกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศหลังจากหัวใจวาย
        
สุขภาพทางเพศ : ปัสสาวะกลั้นไม่อยู่  ความผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะในผู้ชายและผู้หญิงสามารถส่งผลกระทบต่อชีวิตเพศสัมพันธ์ได้  ปัญหาที่พบบ่อย ได้แก่ กระเพาะปัสสาวะไวเกิน  การควบคุมกล้ามเนื้อหูรูดไม่ดี  ปัญหาการปัสสาวะไม่ออก และการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ  กิจกรรมทางเพศสามารถทำให้เกิดแรงกดดันต่อกระเพาะปัสสาวะ ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการปัสสาวะกลั้นไม่อยู่ คือ มีการรั่วไหลของปัสสาวะ ปัญหาเหล่านี้ทำให้ผู้ป่วยหลายคนหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ อย่างไรก็ตามภาวะเหล่านี้มักจะรักษาได้.

........................................................
ศ.น.ท.ดร.นพ.สมพล เพิ่มพงศ์โกศล

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 19