อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

''ดร.มนัส''อุปสมบทถวายกุศล'สมเด็จพระพุทธชินวงศ์'

''ร.ต.ท.ดร.มนัส''อุปสมบทถวายกุศลน้อมถวายอาลัยและส่งทิพย์วิญญาณของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พระเถระนักปราชญ์แห่งรัตนโกสินทร์ ณ วัดพิชัยญาติฯ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ในโอกาสพิธีพระราชทานเพลิงศพฯ จันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 11.40 น.


ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ณ. เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส ในวันที่ 27 มิ.ย. 2563 เวลา 17.00 น. พร้อมกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการพระราชทานเพลิงศพ วันที่ 26-28 มิ.ย. 2563ในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 63 ร.ต.ท.ดร. มนัส โนนุช ประธานกรรมการ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ และ รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้อุปสมบทถวายกุศล น้อมถวายอาลัยและส่งทิพย์วิญญาณ ของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ณ. วัดพิชยญาติการามวรวิหาร ได้รับฉายาว่า พระมนัส สุจิตโต (ผู้มีจิตใจงดงาม) โดย พล.ต.หญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตักบาตรและถวายภัตตาหารเพล พร้อมด้วย คุณบัลลังก์ จันทร์มรกต ที่ปรึกษา มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ คุณถั่วแระ เชิญยิ้ม ศิลปินตลก และ ทีมเชฟจิตอาสาฯสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) มรณภาพเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ดำรงตำแหน่งสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายมหานิกาย เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เจ้าคณะใหญ่หนกลาง และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จ.นครปฐม ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพ ด้วยภาวะความดันโลหิตสูง หัวใจโต และมรณภาพด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลัน ขณะเข้ารักษา ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ สิริอายุ 78 ปี 58 พรรษาพระมนัส สุจิตโต (ร.ต.ท.ดร. มนัส โนนุช) กล่าวว่า ตลอดการครองสมณเพศ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ท่านมุ่งสืบสานพระพุทธศาสนา สร้างผลงานนานัปการเป็นที่ประจักษ์ การมรณภาพของสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ นำมาซึ่งความเศร้าโศกอาลัยยิ่งต่อพุทธศาสนิกชน นับเป็นการสูญเสียพระมหาเถระที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านการศึกษาพระบาลี และด้านการวิปัสสนาภาวนา ของพระบวรพุทธศาสนา

“หลวงพ่อสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ท่านให้ความเมตตากับชีวิตอาตมาเป็นอย่างมาก การอุปสมบทครั้งนี้เป็นความตั้งใจมั่น ตั้งแต่ท่านมรณภาพเมื่อมิถุนายนปีที่แล้ว ที่จะน้อมถวายกุศลส่งทิพย์วิญญาณ ถวายความกตัญญูบวชบูชาคุณ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อท่าน” พระมนัส สุจิตโต กล่าวปิดท้ายรศ. ดร. จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ กล่าวว่า มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ และ สภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการอุปสมบทดังกล่าว และ ขอเชิญรับชมบรรยากาศประทับใจ ของพิธีอุปสมบทและวัตรปฏิบัติระหว่างอุปสมบทในครั้งนี้ได้ ในรายการ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” ผลิตรายการโดย ศูนย์ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ทาง KURplusTV สถานีวิทยุ มก. KU Radio Network ในวันเสาร์ที่ 27 มิ.ย. 63 เวลา 10-11 น. หรือรับชมย้อนหลัง

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น