อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

'นิพนธ์'วางศิลาฤกษ์สระว่ายน้ำ สนามติณสูลานนท์

รมช.มท. วางศิลาฤกษ์ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ สนามติณสูลานนท์ สงขลา เตรียมยกระดับ เรื่องกีฬาเมืองสงขลาสู่ระดับสากล อาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 เวลา 19.14 น.


เมื่อวันที่  21 มิ.ย. นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย เป็นประธานวางศิลาฤกษ์สระว่ายน้ำ สนามกีฬาติณสูลานนท์ ขนาด 50 เมตรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีวางศิลาฤกษ์ ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลานายนิพนธ์ กล่าวว่า จากการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้รับการถ่ายโอนสนามกีฬาติณสูลานนท์ จากการกีฬาแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2557 และได้ดำเนินการโครงการสงขลาศูนย์กีฬาภาคใต้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 ถึงปัจจุบัน ได้จัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นเงิน 610,000,000 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยงานปรับปรุงอาคารอัฒจันทร์หลักสนามฟุนบอล งานปรับปรุงอาคารโรงยิมเนเซียม งานก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการกีฬา งานก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม  และการปรับภูมิทัศน์สนามกีฬาติณสูลานนท์ เพื่อให้มีมาตรฐานในระดับสากล เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ และการกีฬาของประชาชนในจังหวัดสงขลา นอกจากนี้ยังได้ใช้ประโยชน์อีกมากมาย อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดกิจกรรม และการแข่งขันกีฬาในระดับชาติ จนถึงในระดับนานาชาติรมช.มท.กล่าวว่า ครั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ สนามกีฬาติณสูลานนท์ ขนาด 50 เมตร โดยว่าจ้างบริษัท บีพีเค คอนสตรัคชั่น จำกัดดำเนินการก่อสร้างด้วยงบประมาณ 74,800,000 บาทใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 600 วัน เพื่อให้มีมาตรฐานและสามารถใช้จัดการแข่งขันกีฬาในระดับชาติ และในระดับนานาชาติซึ่งจะเป็นการพัฒนาสนามกีฬาติณสูลานนท์ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถรองรับการออกกำลังกายของประชาชน รวมทั้งรองรับการเป็นเมืองแห่งกีฬาของจังหวัดสงขลา และสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ เรื่องการดูแลรักษา การสร้างนั้นง่ายแต่การดูแลรักษานั้นยาก เมื่อมีโครงการพัฒนาต่างๆใดได้ตั้งขึ้น เราจะต้องคำนึงถึงเรื่องจิตสำนึกต่อการใช้ การดูแล ร่วมกันจึงจะทำให้การพัฒนาในเรื่องต่างๆบรรลุประโยชน์สูงสุด.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 29