อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

เครื่องบินเล็กตรวจสภาพฝุ่น หวั่นกระทบสุขภาพคนไทย-ลาว

อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว อยู่บนแนวรอยต่อ 3 จังหวัด ประกอบด้วย อ.นิคมคำสร้อย อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร, อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร และอ.เสนางคนิคม อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โดยมีพื้นที่ประมาณ 321 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 144,375 ไร่ เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 75 ของไทย อาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 เวลา 06.00 น.

ายวินัย มีชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่อยู่บนแนวรอยต่อ 3 จังหวัด ประกอบด้วย อ.นิคมคำสร้อย อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร, อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร และอ.เสนางคนิคม อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โดยมีพื้นที่ประมาณ 321 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 144,375 ไร่ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 75 ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2535 และได้รับการยกย่องเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีสภาพป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งในภาคอีสาน มีความงามทางธรรมชาติให้สัมผัสหลายหลายแบบ เช่น ภูเขาแห่งดอกบัว โดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมทิวทัศน์บนยอดภูเขา ความมหัศจรรย์ของโขดหิน ชมไม้ดอกงามบนทุ่งหญ้า ช่วงปลายฤดูฝนและชมดอกบัวธรรมชาติบนยอดเขา สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน ทอดตัวเป็นแนวยาวจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ลงสู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีความสูงโดยเฉลี่ย 350-450 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง มียอดสูงที่สุดคือ ภูกระแซะ สูงประมาณ 491 เมตร เทือกเขาเหล่านี้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสาย เช่น ห้วยทม ห้วยก้านเหลือง ไหลรวมลงสู่พื้นราบเข้าสู่เขตอ.ชานุมาน อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธรเดิมเคยใช้เครื่องบินส่วนตัว บินสำรวจสภาพป่าโดยขออนุญาตใช้สนามบินเก่าสมัยสงครามอินโดจีนที่ต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา พบว่า ตามแนวชายแดนไทย ประชาชนทำไร่เผาป่าจำนวนมากจนเห็นควันไฟหนาทึบบนท้องฟ้า ได้นำข้อมูลดังกล่าวมาประชาสัมพันธ์อธิบายชี้แจงผ่านรายการวิทยุ สวท.อำนาจเจริญระบบ เอฟเอม 103.25 เมกะเฮิรตซ์ ให้ทุกฝ่ายหยุดเผา หยุดทำลายป่า ได้ผลบ้างระดับหนึ่ง แต่ในฐานะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอำนาจเจริญ ก็ได้บอกกล่าวถึงผู้นำท้องถิ่นนักการเมืองที่ใกล้ชิดประชาชนได้ช่วยแก้ไข และเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้ใช้เครื่องบินเล็กส่วนตัวบินขึ้นลงที่สนามบินในเขต ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ ที่ติดกับเขตอ.กุดข้าวปุ้น อ.ตระการพืชผล อ.เขมราฐ และอ.นาตาล จ.อุบลราชธานี และอยู่แนวชายแดนไทยลาวตอนใต้ได้พบว่า ก้อนเมฆหมอกควันฝุ่นยังมีมากอยู่ แต่ถ้าในห้วงระยะเวลาใดที่เผาป่ามาก สภาพ PM 2.5 จะมีสีแดง แต่หากมีฝนตกลงมาค่าดัชนี PM จะ ดี, ปานกลาง เป็นต้นนายวินัย มีชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า นอกจากเป็นกิจกรรมที่นักบินสมัครเล่น บินขึ้นไปสำรวจบนท้องฟ้าดูสภาพจริงแล้ว ขณะนี้หน่วยงานเฝ้าระวังได้นำรถโมบายมาตั้งตรวจสอบสภาพฝุ่นอยู่ที่สวนสาธารณะมิ่งมงคลหอนาฬิกาใจกลางเมืองอำนาจเจริญ โดยรายงานพบว่า จังหวัดอำนาจเจริญ มีฝุ่นระดับปานกลางคือ สีเหลือง จึงขอเชิญชวนประชาชนหรือเกษตรกรทั่วไปอย่าเผาตอซังในนาข้าว อย่าเผาป่าหรือเศษไม้วัชพืช ต้นอ้อยก่อนตัดไม่ควรใช้วิธีเผาโดยทางโรงงานอ้อยหนึ่งแห่งในอำนาจเจริญ ได้ออกประชาสัมพันธ์ตลอดฤดูกาลแจ้งเกษตรกรห้ามเผาเด็ดขาด ใครยังเผาอยู่จะไม่รับซื้อเด็ดขาด การตรวจค่า PM 2.5 จาก https://fire.gistda.or.th ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพจะแสดงภาพ สีแดง ถือว่าอันตรายมากสำหรับประชาชนต้องระวัง หรือหากอยู่ระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ จะเป็นสีส้ม ส่วนคุณภาพอากาศปานกลาง จะเป็นสีเหลือง โดยถ้าคุณภาพอากาศดีมาก จะโชว์สีเขียว อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ตำบลจังหวัดท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรง หรือจากจิสด้าที่ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานเพื่อจะได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ประชาชนสนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://fire.gistda.or.th

................................................................
สุชาติ สูงเรือง


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 27