อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 11 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 11 สิงหาคม 2563

มท.2 เปิดเมืองเชียงใหม่ สร้างความมั่นใจการท่องเที่ยว

“นิพนธ์”  เปิดเมืองเชียงใหม่ เมืองท่องเที่ยวปลอดภัย สร้างความมั่นใจการท่องเที่ยว-ความเป็นอยู่ เตือนทุกภาคส่วน การ์ดต้องไม่ตก ประกาศชัด เชียงใหม่พร้อมแล้ว พฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 11.09 น.


เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ​เป็นประธานเปิดงาน "เปิด​เมือง​เชียงใหม่​  เมือง​ท่องเที่ยว​ปลอดภัย" โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายพรชัย จิตรนวเสถียร ประธานดำเนินงานฯ พร้อมด้วย ภาคเอกชน นักธุรกิจ ร่วมให้การต้อนรับ 
 


นายนิพนธ์ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นเมืองเอก เมืองหลักของภาคเหนือ ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งทราบกันดีว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบอย่างมาก ทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่ การจ้างงาน ประกอบอาชีพต่าง ๆ ต้องหยุดชะงักลง เกิดปัญหาการขาดรายได้มาจุนเจือครอบครัวของพี่น้องประชาชน รวมทั้งสร้างความเสียหายให้แก่ภาคเศรษฐกิจในระดับจังหวัด ระดับประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคธุรกิจ ภาคการท่องเที่ยว ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่สำคัญระดับโลก ที่มีธรรมชาติที่สวยงาม วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประวัติศาสตร์ยาวนานเกือบ 800 ปี ย่อมได้รับผลกระทบอย่างมากจากสถานการณ์โควิดฯ เป็นอย่างมาก 

    

รมช.มหาดไทย กล่าวว่า หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เริ่มคลี่คลายไปแล้ว ทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ นำโดย ผวจ.เชียงใหม่ ภาคธุรกิจต่าง ๆ ทั้งร้านอาหาร โรงแรม แหล่งท่องเที่ยว ได้ร่วมกันแสดงจุดยืนถึงความพร้อม สำหรับการท่องเที่ยวหลังการแพร่ระบาดได้ผ่านพ้นไป ทั้งในเรื่องการสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว การจัดทำโปรโมชั่นเพื่อการท่องเที่ยวต่าง ๆ และความเป็นอยู่ในภาพรวมของพี่น้องประชาชน
 


นายนิพนธ์ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยมีภารกิจหลักในการดูแลประชาชน ดูแลบ้านเมืองให้มีความปกติสุข แต่สิ่งสำคัญสำหรับการเปิดเมืองเชียงใหม่ ปลอดภัย สนับสนุนการท่องเที่ยวนั้น เราทุกฝ่ายต้องตระหนักถึง มาตรการการรักษาระยะห่างทางสังคม Social distancing การใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่ New Normal เป็นสิ่งที่ผู้ให้บริการต้องเข้มงวด นักท่องเที่ยว และพี่น้องประชาชนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดฯระลอกใหม่ ซึ่งเมื่อเราทำได้เช่นนี้อย่างจริงจังแล้ว ความเชื่อมั่น ความมั่นใจในการท่องเที่ยวก็จะกลับมา ทำให้ภาคเศรษฐกิจ  การจ้างงาน รายได้ต่างๆก็จะกลับมา เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้.
  

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 14