อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

"DRY EYE"ตรวจตาแห้งด้วยตนเอง

ยุค New Normal ต้องเว้นระยะห่าง งดไปในที่สาธารณะ และเชื่อว่าโรงพยาบาลเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ทุกคนหลีกเลี่ยงในช่วงนี้ ปัจจุบันมีผู้ป่วยด้วยโรคทางตาเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีจำนวนมากต่อวัน อาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.

ในยุค New Normal ต้องเว้นระยะห่าง งดไปในที่สาธารณะ และเชื่อว่าโรงพยาบาลเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ทุกคนหลีกเลี่ยงในช่วงนี้

ปัจจุบันมีผู้ป่วยด้วยโรคทางตาเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีจำนวนมากต่อวัน หนึ่งในอาการที่พบบ่อยคือ อาการตาแห้ง ดังนั้นชมรมกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาแห่งประเทศไทย จึงได้จัดทำแอพพลิเคชั่นตรวจตาแห้งด้วยตนเองที่ชื่อว่า “DRY EYE” ขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับประชาชน

รศ.พญ.งามจิตต์ เกษตรสุวรรณ หัวหน้าศูนย์เลเซอร์สายตา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประธานชมรมกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีอาการตาแห้งและมารับการตรวจ มักมีปัญหามาจากการสวมใส่คอนแทคเลนส์ หรือใช้คอมพิวเตอร์ติดต่อกันเป็นเวลานาน ซึ่งบางครั้งอาการไม่รุนแรง สามารถดูแลตนเองได้โดยไม่ต้องมาพบแพทย์

สำหรับระดับความรุนแรงของอาการตาแห้ง แบ่งได้เป็นระยะเริ่มต้นถึงระยะรุนแรง กล่าวคือในอาการตาแห้งระยะเริ่มต้น อาจเกิดจากการกะพริบตาน้อยเกินไประหว่างการจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สื่อ สารต่าง ๆ สามารถรักษาด้วยการหยอดน้ำตาเทียมและกะพริบตาให้ถี่ขึ้น

การใช้แอพพลิเคชั่นตรวจอาการตาแห้งด้วยตนเอง สามารถคัดกรองอาการและทราบพฤติกรรมการใช้สายตาของตนเองได้เบื้องต้น โดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลามาพบจักษุแพทย์ หรือเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาโดยใช่เหตุ และหากทดสอบแล้วพบว่าอาการตาแห้งอยู่ในระยะรุนแรงก็สามารถเข้ามารับการรักษาได้อย่างถูกวิธีการทำงานของแอพพลิเคชั่น DRY EYE ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย เพียงเข้าสู่ระบบการทำงานของแอพ และทำตามขั้นตอนเป็นข้อ ๆ ใช้เวลาไม่นานในการทดสอบ แอพพลิเคชั่นก็จะประมวลผลให้ทราบได้ทันทีว่าผู้ทดสอบมีอาการตาแห้งหรือไม่

รศ.พญ.งามจิตต์ กล่าวว่า ส่วนประกอบในน้ำตาของมนุษย์มี 3 ส่วน คือ ชั้นเมือก ชั้นน้ำ และชั้นน้ำมัน บ่อยครั้งจักษุแพทย์พบว่าผู้ป่วยที่มีอาการตาแห้งนิยมหยอดตาด้วยน้ำตาเทียม ทั้งที่จริงแล้วชั้นน้ำมันของน้ำตาในผู้ป่วยตาแห้งไม่ใช่เฉพาะชั้นน้ำของน้ำตา แต่รักษาไม่ถูกทางมาโดยตลอด หากทุกคนรู้และเข้าใจข้อมูลเบื้องต้นของอาการตาแห้งก็จะสามารถรักษาได้ถูกจุด

การดูแลรักษาดวงตาให้ห่างไกลจากอาการตาแห้ง รศ.พญ.งามจิตต์ บอกว่า เมื่อระคายเคืองตา การแก้ไขเบื้องต้น ทำได้ด้วยการหยอดน้ำตาเทียม และนวดเปลือกตาบ่อย ๆ แต่การดูแลตนเองเพื่อห่างไกลจากอาการตาแห้งต้องปรับที่พฤติกรรมการใช้ดวงตาในชีวิตประจำวัน เช่น ไม่สวมคอนแทคเลนส์เป็นเวลานาน ๆ หรือควรสวมแว่นตากันแดดเมื่ออยู่กลางแจ้งเพื่อถนอมดวงตา เป็นต้น
 
อาการตาแห้งยังอาจเป็นอาการข้างเคียงจากโรคร้ายแรง เช่น โรครูมาตอยด์ ผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือน แต่ในปัจจุบันพบว่าสถิติของผู้ป่วยที่มีอาการตาแห้งมีอายุน้อยลง เนื่องจากเด็กและเยาวชนไทยนิยมสวมคอนแทคเลนส์ หรือใช้สายตาจ้องจอเครื่องมือสื่อสารมากเกินไป

ดังนั้นจึงควรดูแลตนเองและปรับพฤติกรรมการใช้ดวงตา เช่น กะพริบตาถี่ขึ้น ลด หรืองดการสวมคอนแทคเลนส์ ก็จะสามารถหลีกเลี่ยงอาการตาแห้งได้

ทั้งนี้ ในอนาคตจะพัฒนาแอพพลิเคชั่น DRY EYE ในการเก็บข้อมูลผู้ป่วยมาวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบข้อมูลจำนวนและสาเหตุของการเกิดอาการตาแห้งของคนไทย เพื่อนำมาพัฒนาการรักษาอาการตาแห้งให้ได้ประสิทธิภาพต่อไป.

.........................................

นภาพร พานิชชาติ

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 37