อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 23 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 23 มกราคม 2564

ระดับความแข็งแรงทางเพศมี4ขั้น บ่งถึงสุขภาพ-พรสวรรค์คุณผู้ชาย

การแบ่งระดับมาตรฐานความแข็งแรงทางเพศ ได้เป็น 4 ขั้นตอน โดยใช้เวลา 5-20 นาที เป็นขั้นหนึ่ง, 20-40 นาที เป็นขั้นที่สอง, 40-80 นาที เป็นขั้นสาม  และใช้เวลาระหว่าง 80-120 นาที ถือว่าเป็นขั้นที่ 4 หรือ “ขั้นสุดยอด” ทุกขั้นมีความหมายบ่งถึงสุขภาพ บ่งถึงพรสวรรค์ของชายคนนั้น เสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 00.15 น.

การแบ่งระดับมาตรฐานความแข็งแรงทางเพศ ได้เป็น 4 ขั้นตอน โดยใช้เวลา 5-20 นาที เป็นขั้นหนึ่ง, 20-40 นาที เป็นขั้นที่สอง, 40-80 นาที เป็นขั้นสาม  และใช้เวลาระหว่าง 80-120 นาที ถือว่าเป็นขั้นที่ 4 หรือ “ขั้นสุดยอด” ทุกขั้นมีความหมายบ่งถึงสุขภาพ บ่งถึงพรสวรรค์ของชายคนนั้น บ่งถึงชายที่มีวินัยในการออกกำลังกาย ปรับปรุงฟื้นฟูแก้ไข แน่นอนไม่มีชายใดแข็งแรงหรือมีกล้ามเนื้อร่างกายแข็งแรงตั้งแต่หนุ่มจนสูงอายุเกิน 80 ปีเป็นแน่ แต่ละคนก็ต้องอดทนเข้าใจฝึกฝนรักษาสุขภาพกล้ามเนื้อ สุขภาพเส้นเลือดให้แข็งแรงเช่นหนุ่มอยู่เสมอ แบบนี้ต้องหมั่นฝึกซ้อมออกกำลังอยู่เสมอ พบว่าวัย 80 ปีแต่มีความแข็งแรงทางเพศดีกว่าวัย 40 ปี ที่ไม่ระวังตัวเองคือหนุ่มกว่าแต่มีจุดอ่อนกินตามใจปาก ไม่ยับยั้งใจ ไม่ออกกำลังสม่ำเสมอผลลัพธ์ที่ออกมาจะแตกต่างอย่างฟ้ากับดิน ตัวอย่างเช่น ชายวัย 80 ปีจะเดินและวิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ไม่เหนื่อย แต่ชายวัย 50 ปี แค่เดินช้าก็จะหอบเหนื่อยเร็ว
      
ฉะนั้น พอมาถึงเรื่องพลังทางเพศก็พอจะรู้แล้วว่าใครเก่งว่าใครความแข็งแรงทางกายเพิ่มได้เป็นขั้นตอนโดยอาศัยความ อดทนวิริยอุตสาหะเช่นกัน ความแข็งแรงทางเพศก็เพิ่มได้ แก้ไขให้ดีขึ้นเป็นขั้นตอนเช่นกัน ไม่ใช่พึ่งแต่ยาก่อนใช้งานอย่างเดียวจนดื้อยา
      
การฝึกตัวเองให้มีวินัยออกกำลังสม่ำเสมอมีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง โดยเฉพาะออกกำลังกายเฉพาะส่วนก็จำเป็นต้องรู้จักวิธีการฝึก รู้วิธีแก้ไขจุดอ่อน ซ้ำแล้วซ้ำอีก ฝึกซ้อมจุดเด่นให้แม่นยำ กล้ามเนื้อเพศที่อ่อนแอก็ย่อมจะแก้ไขให้ขยายตัวรองรับเลือดมาคั่งได้ดีขึ้นได้มากขึ้น
      
ยาฟื้นฟูที่ไร้คุณภาพก็เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงเช่น ไขมันและน้ำตาลที่เพิ่มควบคุมไม่ได้ก็เป็นสาเหตุทำให้กล้ามเนื้อเพศขาดออกซิเจน อีกตัวอย่างที่เด่นชัด คือ หลังผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากหากได้ฝึกซ้อมเพิ่มออกซิเจนจะได้ป้องกันกล้ามเนื้อเพศไม่ให้เกิดพังผืดและไม่ให้เพิ่มมากขึ้นโดยมีวิธีการยืดกล้ามเนื้อเพศให้ยืดตัวเร็วและขยายตัวเพิ่มได้ต่อเนื่องและยังช่วยไม่ให้มีปัญหาตัวแข็งหัวอ่อนที่เรียกว่า Soft Glans Syndrome ฉะนั้นยาจึงจะเป็นตัวช่วยรองลงมาคือเป็นพระรอง ไม่ใช่พระเอก
      
ความเป็นจริงกายของเราใจของเราวินัยฝึกซ้อมกล้ามเนื้อเพศของเราก็คือ “พระเอกขี่ม้าขาว” ตัวจริง ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาทางเพศได้ดีที่สุด ชายหลายท่านคอยแต่พึ่งพระรองโดยไม่อาศัยพระเอกที่อยู่ในตัวเองช่วยสร้างพลังทางเพศ ยาจะเล่นบทพระเอกชั่วคราวเท่านั้น เมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขต้นเหตุโดยช่วยบริหารกล้ามเนื้อเพศสม่ำเสมอแล้วสุขภาพทางกายทั้งปอดหัวใจกล้ามเนื้อเพศและกล้ามเนื้อเพศที่แข็งแรงฟื้นตัวก็จะกลับเป็นพระเอกตัวจริงอีกครั้ง ยาหรือพระรองก็จะลดบทบาทลงไปไม่ต้องใช้ยาก่อนร่วมเพศ.

.................................................
ดร.อุ๋มอึ๋ม
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น