อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 11 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 11 สิงหาคม 2563

''ส.ส.พรรณสิริ''หนุนปลูกกัญชงแทนยาสูบ

“ส.ส.พรรณสิริ “สุโขทัย พปชร. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ หันไปปลูกกัญชงแทน หลังประสบปัญหาราคาตกต่ำ พฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 14.53 น.


นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส .สุโขทัย พรรคพลังประชารัฐ  ขอหารือประธานสภาฯ ให้เกษตรกรปลูกยาสูบในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย หันไปปลูกกัญชงทดแทน เนื่องจากที่ผ่านมาได้รับความเดือดร้อนจากราคายาสูบตกต่ำ โควต้าลดลง ทั้งนี้ยังได้มีการขอความช่วยเหลือเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยในฐานะประธานอนุกรรมการธิการศึกษาพืชกัญชงและคณะ เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับการปลูกกัญชงทดแทนยาสูบ

เพราะจังหวัดสุโขทัยมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมกับการปลูกกัญชง รวมถึงพืชทั้ง 2 ชนิด ยังมีความคล้ายกัน มีเกษตรกรมีความชำนาญ และในพื้นที่สุโขทัยยังมีพื้นที่ปลูกยาสูบกว่า 32,000 ไร่  มีเกษตรกร 1,200 คน ขณะเดียวกันจังหวัดสุโขทัย ถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์อินโดจีน ที่มีความเหมาะสมในเส้นทางการค้าและการลงทุน 

นอกจากนี้กัญชงยังเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่มีมูลค่าสูงในอนาคต ทั้งตลาดประเทศไทยและต่างประเทศ ดังนั้นจึงขอเสนอไปยังกรมสรรพสามิต โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เพื่อสนับสนุนให้เป็นพืชทดแทน และเสนอไปยังกระทรวงเกษตร สนับสนุนในเรื่องของปัจจัยการผลิต รวมถึงกระทรวงสาธารณสุขให้ประกาศกฎกระทรวงอนุญาตการปลูกโดยเร็ว และขอสนับสนุนในเรื่องของเมล็ดพันธุ์จากสำนักวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 16