อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

ฝ่ายปกครองจับมือDSI อบรมกม.ป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมรูปแบบใหม่...ฝ่ายปกครองจับมือDSI จัดฝึกทีมบังคับใช้กฎหมายป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติละเมิดเด็ก-ค้ามนุษย์ พุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 08.58 น.


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างวันที่ 8 - 10 มิ.ย.ชมรมพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมรูปแบบใหม่ (Transitional Organized Crime Investigation Training) ที่โรงแรมแคนทารี่ อยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยการสนับสนุนของมูลนิธิฮันส์ – ไซเดล (Hanns – Seidel Foundation) แห่งสาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย และหน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมแห่งชาติ (National Crime Agency) สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กรมการปกครอง 16 คน,เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)  8 คน,เจ้าหน้าที่ ป.ป.ง. 2 คน,เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. 2 คน และตำรวจ 2 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน

ดร.รัฐวิช จิตสุจริตวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนการสอบสวนคดีอาญา สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง และประธานชมรมพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง ในฐานะผู้อำนวยการโครงการฝึกอบรมฯ กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์ปัญหาด้านความมั่นคงของโลกยุคโลกาภิวัตน์ อาชญากรรมรูปแบบใหม่ซึ่งเป็นอาชญากรรมข้ามชาติกำลังเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกประเทศต่างให้ความสำคัญ นับวันจะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก และการค้ามนุษย์ทางอินเทอร์เน็ต มีสาเหตุหลักมาจากการพัฒนาทางเทคโนโลยี การติดต่อสื่อสาร และการเชื่อมโยงคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น ดังนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสืบสวนสอบสวนและบังคับใช้กฎหมายต้องมีองค์ความรู้ และทักษะในการสืบสวนสอบสวนให้เท่าทันกับอาชญากรรมรูปแบบใหม่ รวมทั้งควรมีการบูรณาการและสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนร่วมกับภาคเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่เหล่านี้ต่อไปด้าน ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี รองผู้อำนวยการกองกิจการระหว่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะที่ปรึกษาโครงการและประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม กล่าวถึงผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรมฯว่า วิทยากรที่มาร่วมถ่ายทอดวิชาความรู้ในการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากในประเทศไทยและต่างประเทศ อาทิ นายมานะ สิมมา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง, ดร.มาร์ค เจริญวงศ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด,นางสาวอมรรัตน์ เล็กวิชัย นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สถานบันนิติวิทยาศาสตร์ ฯลฯ และวิทยากรจากต่างประเทศ อาทิ FBI, HSI, USSS, AFP, BKA, Swedish Police เป็นต้น"เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับการฝึกเข้าอบรมทั้ง 30 คนจะได้รับการพัฒนาทักษะด้านการสืบสวนสอบสวน ทั้งการสืบสวนทางอิเล็กทรอนิกส์ การรวบรวมพยานหลักฐานทางดิจิตอล และการสอบสวนขยายผลการกระทำผิด เพื่อนำไปสู่การดำเนินคดีอาชญากรรมรูปแบบใหม่ต่างๆ รวมทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายเจ้าหน้าที่ “ทีมบังคับใช้กฎหมาย” (Task Force Team) ขึ้นอีกด้วย ซึ่งหลังจบจากการฝึกอบรมในครั้งนี้แล้ว ทีมบังคับใช้กฎหมายนี้ก็จักได้ขับเคลื่อนภารกิจการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กและการค้ามนุษย์ต่อไป"ขณะที่นายมานะ สิมมา วิทยากรประจำหลักสูตร กล่าวเสริมว่า โครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ซึ่งมุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่สืบสวนสอบสวน ได้พัฒนาทักษะและฝึกการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง รวมทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน นี่คือการแก้ไขปัญหาที่ถูกจุด ซึ่งประเทศไทยถูกกล่าวหาว่า มีการบังคับใช้กฎหมายที่อ่อนแอมาโดยตลอด จึงต้องขอบคุณผู้จัดโครงการ รวมทั้งองค์กรเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศผู้สนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจักช่วยกันขับเคลื่อนภารกิจการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป.ขอบคุณภาพ-ข้อมูลจากกรมการปกครอง 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%