อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 11 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 11 สิงหาคม 2563

''ส.ส.ณัฏฐพล''รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร

ส.ส.พปชร เมืองสุรินทร์  ลงแขกดำนาช่วยชาวนา พร้อม รับฟังปัญหาความเดือดร้อนก่อนนำไปหารือกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร หามาตรการให้ความช่วยเหลือต่อไป อังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 08.45 น.


นายณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์ ส.ส.จังหวัดสุรินทร์ เขต 2  พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่พบปะและให้กำลังใจกับเกษตรกรชาวนา พร้อมได้ร่วมลงแขกดำนา ในที่นาสำนักสงฆ์บวรพัฒนารามบ้านระเภาว์ ต.ท่าสว่าง อ.เมือง ซึ่งเป็นพื้นที่นาเกษตรอินทรี 

นายณัฏฐพล ระบุว่าว่างจากการประชุมสภาฯและประชุมกรรมาธิการแล้ว นอกจากจะลงพื้นที่รับฟังปัญหาและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 แล้วยังได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหากับกลุ่มเกษตรกรชาวนา ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญ เพราะในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำนา ดังนั้นจึงได้ลงพื้นที่และร่วมดำนากับชาวนาด้วยตัวเอง เพราะจะได้เห็นถึงความเดือดร้อน และรับฟังปัญหาได้โดยตรง  ซึ่งในฐานะเป็นคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์สภาผู้แทนราษฎร จะได้นำปัญหาต่างๆของชาวนาที่สะท้อนเข้ามาไปหารือในคณะกรรมมาธิการเพื่อหามาตรการช่วยเหลือต่อไป พร้อมกันนี้ยังจะเสนอให้มีการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในระยะยาวโดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบรายจังหวัดและทั่วประเทศ รวมถึงการทำเกษตรยั่งยืน  ขณะเดียวกันในพื้นที่บ้านระเภาว์ ต.ท่าสว่าง ยังได้ร่วมกับผู้บริหารท้องถิ่นและผู้นำชุมชนร่วมกันจัดทำสื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเกษตรวิถีในจังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นการเชิญชวนมาท่องเที่ยวที่จังหวัดสุรินทร์ บ้านระเภาว์ ต.ท่าสว่าง อีกด้วยส่วนการให้ความช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มอื่นๆ ได้ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และที่ผ่านมาได้ช่วยประชาชนในเบื้องต้นแล้วด้วยการแจกถุงยังชีพ ตั้งตู้ปันสุข จนกว่าสถานการณ์ต่างๆจะคลี่คลาย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 59