อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

ถูกใจสายปั่น "แขนกลไบค์เลน" ปิดทันทีเมื่อเจอมอเตอร์ไซค์

หลายประเทศจะมีการทำเลนจักรยานไว้เป็นทางเฉพาะ แต่ในบ้านเราไม่ได้มีการวางแผนหรือกันเนื้อที่ไว้สำหรับทำเลนจักรยาน บางจุดจึงใช้วิธีปรับทางเดินเท้าให้เป็นทางจักรยาน แต่ก็ไม่ได้รับความนิยมมากนัก อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.

ใหญ่ในหลายประเทศจะมีการทำเลนจักรยานไว้เป็นทางเฉพาะ แต่ในบ้านเราไม่ได้มีการวางแผนหรือกันเนื้อที่ไว้สำหรับทำเลนจักรยาน บางจุดจึงใช้วิธีปรับทางเดินเท้าให้เป็นทางจักรยาน แต่ก็ไม่ได้รับความนิยมมากนัก หรือแม้ในบางถนนที่ถูกสร้างขึ้นใหม่จะทำเลนเฉพาะจักรยาน แต่ก็มีปัญหา มีรถจักรยานยนต์ขี่ขึ้นไปใช้ ทำให้เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง

นายสุริยา สารธิมา และ นายเทพพงษ์ เทพวงศ์ศิริรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE: Thammasat School of Engineering) จุดประกายไอเดีย พัฒนา แขนกลไบค์เลน นวัตกรรมแขนกลอัจฉริยะที่ช่วยคัดกรอง และกีดขวางรถจักรยานยนต์ที่ขี่บนเลนจักรยาน นวัตกรรมชิ้นนี้ยังคว้า รางวัลชนะเลิศ บนเวทีประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 10” (The 10th Motor Expo Automotive Innovation Award 2019) มาได้อีกด้วยนายสุริยา ตัวแทนทีม กล่าวว่า แม้ที่ผ่านมาภาครัฐมีการผลักดัน “เมืองจักรยาน” ให้เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย ด้วยการสร้างเลนจักรยาน เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างปลอดภัย และมีสุขภาพดี ในพื้นที่กรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ โดยมีป้ายสัญลักษณ์หรือข้อความที่สื่อถึงเลนจักรยานอย่างชัดเจน แต่ทั้งนี้กลับพบข้อจำกัดจำนวนมาก ทั้งการขี่ทับเลน การจอดกีดขวางเส้นทางจักรยาน ซึ่งล้วนแต่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ขี่จักรยานได้ ดังนั้น ทีมวิจัยและคณะ จึงพัฒนา “แขนกลไบค์เลน” นวัตกรรมแขนกลอัจฉริยะที่ช่วยคัดกรอง และกีดขวางรถจักรยาน ยนต์ที่ขับขี่บนเลนจักรยาน หนุนสายปั่นจักรยานสัญจรคล่องตัว-ปลอดภัย ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ โดยมี รศ.ดร.ดุลยโชติ ชลศึกษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นที่ปรึกษา

นายสุริยา กล่าวว่า นวัตกรรมแขนกลไบค์เลน ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก คือ ระบบแยกแยะพาหนะด้วยปัญญาประดิษฐ์ เป็นระบบตรวจจับ และแยกแยะลักษณะของยานพาหนะที่มองเห็นได้ในระยะ 4 เมตร โดยใช้กล้องเว็บแคม ส่งสัญญาณภาพไปยังโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ที่ทำงานบนสมองกลขนาดเล็ก ซึ่งโปรแกรมนี้ถูกฝึกด้วยการป้อนภาพของจักรยานยนต์และจักรยานจำนวนมากเข้าไป จนโปรแกรมเรียนรู้ที่จะแยกแยะความแตกต่าง จากนั้นสมองกลจะสั่งการเปิด-ปิดเส้นทางไปยังเมนบอร์ดของระบบแขนกล องค์ประกอบที่สอง คือ แขนกลอัจฉริยะ ทำหน้าที่รับสัญญาณจากเมนบอร์ด ซึ่งในสภาวะปกติแขนกลจะปิดเส้นทาง กรณีตรวจพบจักรยานยนต์ฝ่าฝืน แขนกลจะไม่เปิดเส้นทางขี่ แต่ในกรณีที่ระบบตรวจพบเป็นจักรยาน แขนกลจะเปิดเส้นทางให้ใน 5 วินาที อย่างไรก็ดี ทางทีมวิจัยได้ออกแบบให้แขนกลอัจฉริยะมีขนาด 1.5 เมตร และสามารถพับเก็บได้ภายในตู้แขนกล เพื่อความสะดวกต่อการใช้งานบางพื้นที่ที่มีหลังคาเตี้ยแขนกลไบค์เลนช่วยแยกแยะลักษณะของยานพาหนะในระยะ 4 เมตร พร้อมสั่งการเปิด-ปิดเส้นทางไปยังเมนบอร์ด แขนกลอัจฉริยะจะทำหน้าที่รับสัญญาณจากเมนบอร์ด โดยในกรณีที่ตรวจพบจักรยานยนต์ แขนกลจะปิดเส้นทางขี่ แต่ในกรณีที่ตรวจพบเป็นจักรยาน แขนกลจะเปิดเส้นทางให้ใน 5 วินาที

สำหรับแขนกลไบค์เลนมีต้นทุนในการพัฒนาราว 2 หมื่นบาท และในอนาคตกรณีที่การทำงานในส่วนต่าง ๆ มีความเสถียรยิ่งขึ้น ก็จะเตรียมวางแผนจำหน่ายเชิงพาณิชย์.

.......................................................
นภาพร พานิชชาติ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 34